Australia and New Zealand
Business correspondence
Canada
City life and country life
Education CZ, UK, USA
Engineering
English verbs – Grammar use of english
Grammar
Grammar – modální slovesa
Grammar – nepřímá řeč
Grammar – Project
Grammar – přídavná jména a příslovce
Grammar – vyjádření budoucnosti
Health
Hobbies
Holidays
Housing
Information Technology
Literature
Meals
Media
Osobní charakteristika
Ostrava
Present Continuous – Exercises
Present simple – Exercises
Science and technology
Shopping
The Czech Republic
The Environment
The United States of America
Travelling 1
Travelling 2
U.K.
The European Union.pptx
EU – PL.docx
The Czech Rep..pptx
The Czech Rep..docx
Prague.pptx
Prague – PL.docx
Ostrava.pptx
Ostrava.docx
Great Britain.pptx
Great Britain – PL.docx
London.pptx
London PL.docx
Br. places.pptx
Br.places.docx
Scotland.pptx
Scotland.docx
USA.pptx
USA PL.docx
Am. cities.pptx
Am. cities.docx
American places of interest.pptx
American places of interest PL.docx
Australia.pptx
Australia.docx
Canada.pptx
Canada PL.docx
American and British holidays.pptx
American and British holidays PL.docx
Br. lit..pptx
Br. Lit..docx
Am.lit..pptx
Am. lit..docx
př.prostý.pptx
Př. prostý.docx
Př. průb..pptx
př. průb..docx
there.pptx
there.docx
skladba.pptx
skladba.docx
podm..pptx
podm..docx
fráz.sl..docx
fráz.sl..docx
Předl.vaz..docx
předl.vaz..docx
čísl..pptx
čísl..docx
Countable and Uncountable Nouns.pptx
Countable and Uncountable Nouns – PL.docx
The Pronouns.pptx
The Pronouns – PL.docx
The Imperative.pptx
The Imperative – PL.docx
Clauses of Time.pptx
Clauses of Time – PL.docx
The Word Formation.pptx
Word Formation – PL.docx
The Plural.pptx
The Plural – PL.docx
Modal Verbs – PL.docx
Reported Speech – PL.docx
Adjectives and Adverbs – PL.docx
The Future – PL.docx

Obsah 1. ročník
1. ročník – Welded and riveted joints – Svarové a nýtové spoje
1. ročník – Springs – pružiny
1. ročník – Piping and fittings – Potrubí, armatury a tlakové nádoby
1. ročník – Shaft and shaft pins – Hřídele a hřídelové čepy
1. ročník – Belt drives – řemenové převody
1. ročník – Shaft connections with hubs – Spoje hřídele s nábojem
1. ročník – Material and technological properties
1. ročník – Hardness tests – zkoušky tvrdosti
1. ročník – Deformation and types of welds – Deformace a typy svárů
1. ročník – Welding methods using an electric current
1. ročník – Non-convensional methods of welding
1. ročník – Classification of welding – Rozdělení svařování

Obsah 2. ročník
2. ročník – Chain transmission – řetězové převody
2. ročník – Sliding and antifriction bearing – Kluzná a valívá ložiska
2. ročník – Belt and worm conveyors – Pásové a šnekové dopravníky
2. ročník – Simple lifting devices – jednoduchá zdvihadla
2. ročník – Lifts – výtahy
2. ročník – Casting – hand production -Slévání – ruční formování
2. ročník – Casting machine moulding P – slévání – strojní formování
2. ročník – Specialní metody lití – special casting method P.pdf
2. ročník – Semi-products – Polotovary
2. ročník – NC and CNC machines I
2. ročník – NC a CNC machines II
2. ročník – The production of non-standardized semi-products – I. part – Výroba nenormalizovaných polotovarů
2. ročník – The production of non-standardized semi-products – II. part – Výroba nenormalizovaných polotovarů

Obsah 3. ročník
3. ročník – Piston pumps – Pístové stroje a pístová čerpadla
3. ročník – Friction drives – třecí převody
3. ročník – Kinds of transmissions,gears … – Druhy převodovek, soukolí a čelní soukolí s přímými zuby
3. ročník – Crank mechanisms – Klikové mechanismy
3. ročník – Radial and axial brakes – Brzdy radiální a axiální
3. ročník – Hydraulic and pneumatic mechanisms – hydraulické a pneumatické mechanismy
3. ročník – Shaft connections – hřídelové spojky
3. ročník – Forging – Kování
3. ročník – Special forming methods – speciální metody tváření
3. ročník – Measuring – angles, surface quality, material defects – Měření – úhly, jakost …
3. ročník – Corrosion – Koroze
3. ročník – Corrosion protection – Ochrana proti korozi
3. ročník – Hot-forming – Tváření za tepla

Obsah 4. ročník
4. ročník – Piston machines and piston compressors – pístové stroje a kompresory
4. ročník – Combustion engines – Spalovací motory
4. ročník – Road vehicles – Silniční vozidla
4. ročník – Water turbines – Vodní elektrárny a vodní turbíny
4. ročník – Steam power stations – Parní elektrárny
4. ročník – Cranes and crane trolleys -Zdvihací zařízení, jeřáby a jeřábové kočky
4. ročník – Bending, drawing – ohýbání, tažení
4. ročník – Fixtures 1 – Pripravky 1
4. ročník – Fixtures 2 – Pripravky 2
4. ročník – Pressing equipment – Lisovaci technika
4. ročník – Powder metalurgy – Praskova metalurgie
4. ročník – Products of powder metallurgy – Vyrobky praskove metalurgie

01. Nejstarší památky literatury světové a naší – Pracovní listy
01. Nejstarší památky literatury světové a naší – Studijní texty
02. Literatura v době husitské a pohusitské – Pracovní listy
02. Literatura v době husitské a pohusitské – Studijní texty
03. Humanismus a renesance – Pracovní listy
03. Humanismus a renesance – Studijní texty
04. Baroko – Pracovní listy
04. Baroko – Studijní texty
05. Klasicismus – Pracovní listy
05. Klasicismus – Studijní texty
06. Osvícenství a preromantismus – Pracovní listy
06. Osvícenství a preromantismus – Studijní texty
07. Národní obrození – Pracovní listy
07. Národní obrození – Studijní texty
08. Romantismus – Pracovní listy
08. Romantismus – Studijní texty
09. Realismus – Studijní texty
09. Realismus – Pracovní listy
10. Literární generace 2 pol 19 st. – Pracovní listy
10. Literární generace 2 poloviny 19 století – Studijní texty
11. Literární moderna – Pracovní listy
11. Literární moderna 90 let 19 století – Studijní texty
12. Odraz 1. světové války v literatuře – Pracovní listy
12. Odraz 1. světové války v literatuře – Studijní texty
13. Meziválečná poezie a próza – Pracovní listy
13. Meziválečná poezie a próza – Studijní texty
14. Literatura v době okupace – Pracovní listy
14. Literatura v době okupace – Studijní texty
15. Česká poezie a próza od r. 1945 – Studijní texty
15. Česká poezie a próza po r. 1945 – Pracovní listy
16. Světová literatura od r. 1945 – Pracovní listy
16. Světová literatura od r. 1945 – Studijní texty
17. Vývoj divadla od jeho počátků do současnosti – Pracovní listy
17. Vývoj divadla od jeho počátků do současnosti – Studijní texty
Administrativní styl
Cvičení k pravopisným jevům 01
Cvičení k pravopisným jevům 02
Cvičení k pravopisným jevům 03
Cvičení k pravopisným jevům 04
Cvičení k pravopisným jevům 05
Cvičení k pravopisným jevům 06
Cvičení k pravopisným jevům 07
Cvičení k pravopisným jevům 08
Cvičení k pravopisným jevům 09
Cvičení k pravopisným jevům 10
Cvičení k pravopisným jevům 11
Cvičení k pravopisným jevům 12
Cvičení k pravopisným jevům 13
Cvičení k pravopisným jevům 14
Cvičení k pravopisným jevům 15
Cvičení k pravopisným jevům 16
Cvičení k pravopisným jevům 17
Cvičení k pravopisným jevům 18
Cvičení k pravopisným jevům 19
Cvičení k pravopisným jevům 20
Funkční styly
Informační slohový postup
Odborný styl
Popis
Pracovní list 1 vyjmenovaná slova a psaní i y
Pracovní list 2 psaní bě bje vě vje a mě mně
Pracovní list 3 Interpunkce
Pracovní list 4 Psaní předložek a předpon
Pracovní list 5 Psaní velkých písmen
Pracovní list 6 Psaní přejatých slov zkratek a značek
Pracovní list 7 Souhrnná cvičení k opakování pravopisných jevů
Slohové postupy
Úvaha
Výklad
Vyprávěcí slohové postupy
Obecná poučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny – prezentace
Obecná poučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny – PL
Obecná poučení o jazyce, o podobě a vývoji češtiny – testová úloha
Národní jazyk 1 – prezentace
Národní jazyk 1 – PL
Národní jazyk 1 – testová úloha
Národní jazyk a jeho útvary – prezentace
Národní jazyk a jeho útvary – testová úloha
Národní jazyk a jeho útvary – PL
Postavení češtiny mezi ostatními indoevropskými jazyky – prezentace
Postavení češtiny mezi ostatními indoevropskými jazyky – PL
Postavení češtiny mezi ostatními indoevropskými jazyky – testová úloha
Jazyk a myšlení – prezentace
Jazyk a myšlení – PL
Jazyk a myšlení – testová úloha
Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání – prezentace
Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání – PL
Slovní zásoba vzhledem k oboru vzdělávání – testová úloha
Kodifikační příručky – prezentace
Kodifikační příručky – PL
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 – pracovní list
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 – testová úloha
Rysy vývoje české literatury po roce 1945
Rysy vývoje české literatury po roce 1945 – pracovní list
Rysy vývoje české literatury po roce 1945 – testová úloha
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti – pracovní list
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti – testová úloha
Rysy a charakter prózy od konce 2. sv. války do současnosti
Rysy a charakter prózy od konce 2. sv. války do současnosti – pracovní list
Rysy a charakter prózy od konce 2. sv. války do současnosti – testová úloha
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce – pracovní list
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce – testová úloha
Rysy literární kritiky
Rysy literární kritiky – pracovní list
Literární žurnalistika v současnosti
Literární žurnalistika v současnosti – pracovní list
Literární žurnalistika v současnosti – testová úloha
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 (RU) neorealisté, beatnici, aj.
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 (RU) neorealisté, beatnici, aj. – pracovní list
Rysy vývoje světové kultury po roce 1945 (RU) neorealisté, beatnici, aj. – testová úloha
Rysy vývoje české literatury po roce 1945 (RU) Hrabal, Škvorecký, aj.
Rysy vývoje české literatury po roce 1945 (RU) Hrabal, Škvorecký, aj. – pracovní list
Rysy vývoje české literatury po roce 1945 (RU) Hrabal, Škvorecký, aj. – testová úloha
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Seifert, Skácel, aj.
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Seifert, Skácel, aj. – pracovní list
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Seifert, Skácel, aj. – testová úloha
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Fuks, Lustig, aj.
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Fuks, Lustig, aj. – pracovní list
Rysy a charakter poezie od konce 2. sv. války do současnosti (RU) Fuks, Lustig, aj. – testová úloha
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce (RU) absurdní drama, V. Havel, aj.
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce (RU) absurdní drama, V. Havel, aj. – pracovní list
Rysy vývoje dramatu po 2. sv. válce (RU) absurdní drama, V. Havel, aj. – testová úloha
Rysy literární kritiky (RU) samizdat, disidentství, Vaculík, Jůzl, Spáčilová, aj.
Rysy literární kritiky (RU) samizdat, disidentství, Vaculík, Jůzl, Spáčilová, aj. – pracovní list
Literární žurnalistika v současnosti (RU) Mňačko, John, investig. přístup
Literární žurnalistika v současnosti (RU) Mňačko, John, investig. přístup – pracovní list
Literární žurnalistika v současnosti (RU) Mňačko, John, investig. přístup – testová úloha
Pravidla prezentace
Pravidla prezentace – pracovní list
Pravidla prezentace – testová úloha
Prezentace šitá na míru
Prezentace šitá na míru – pracovní list
Monolog a dialog
Monolog a dialog – pracovní list
Resume a další útvary
Resume a další útvary – pracovní list
Reklama, funkce reklamy
Reklama, funkce reklamy – pracovní list
Hlasová výchova I.
Hlasová výchova II.
Hlasová výchova – pracovní list
Hlasová úloha – testová úloha
Rétorika
Rétorika – pracovní list
Rétorika – testová úloha
Mediální výchova
Mediální výchova – pracovní list
Úvaha a její specifika
Úvaha a její specifika – pracovní list
Úvaha a její specifika – testová úloha
Úvahový text s uměleckými prvky
Úvahový text s uměleckými prvky – pracovní list
Úvahový text s uměleckými prvky – testová úloha
Kritika
Kritika – pracovní list
Esej
Esej – pracovní list
Esej – testová úloha
Produkční projevy
Produkční projevy – pracovní list
Produkční projevy – testová úloha
Pestrost vybraných funkčních stylů
Pestrost vybraných funkčních stylů – pracovní list
Pestrost vybraných funkčních stylů – testová úloha
Specifičnost úpravy projevů
Specifičnost úpravy projevů – pracovní list
Propagační prostředky a jejich vliv na veřejnost – pracovní list
Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu
Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu – pracovní list
Sémantický rozbor textu, kompozice a stylu – testová úloha
Anotace
Anotace – pracovní list
Anotace – testová úloha
Reprodukce textu
Reprodukce textu – pracovní list
Reprodukce textu – testová úloha
Konspekt
Konspekt – pracovní list
Konspekt – testová úloha
Získávání informací z různých zdrojů
Získávání informací z různých zdrojů – pracovní list
Získávání informací z různých zdrojů – testová úloha
Týmová spolupráce
Týmová spolupráce – pracovní list
Žánrová různorodost
Žánrová různorodost – pracovní list
Žánrová různorodost – testová úloha
Verbální komunikace, znakovost
Verbální komunikace, znakovost – pracovní list
Verbální komunikace, znakovost – testová úloha
Neverbální komunikace – znakovost
Neverbální komunikace – znakovost – pracovní list
Neverbální komunikace – znakovost – testová úloha
Telefonická komunikace
Telefonická komunikace – pracovní list
Telefonická komunikace – testová úloha
Konflikt a působivá slova
Konflikt a působivá slova – pracovní list
Konflikt a působivá slova – testová úloha
Rétorická úskalí
Rétorická úskalí – pracovní list
Hlasová a jazyková cvičení
Hlasová a jazyková cvičení – pracovní list
Spisovnost a nespisovnost v komunikace
Spisovnost a nespisovnost v komunikace – pracovní list
Asertivita v komunikaci
Asertivita v komunikaci – testová úloha
Hlavní principy českého pravopisu v praxi
Psaní velkých písmen
Psaní velkých písmen TÚ
Psaní předpon s(e)-, z(e)
Psaní předpon s,z TÚ
Shoda přísudku s podmětem
Shoda přísudku s podmětem TÚ
Interpunkce ve větě jednoduché
Interpunkce ve větě jednoduché TÚ
Nedostatky ve větné stavbě
Nedostatky ve větné stavbě TÚ
Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi
Zvukové prostředky a ortoepické normy v praxi TÚ
Tvoření hlásek
Tvoření hlásek PL
Systém českých hlásek
Systém českých hlásek PL
Grafická a formální úprava písemných projevů
Grafická a formální úprava písemných projevů PL
Grafická a formální úprava písemných projevů TÚ
Starověká literatura
Starověká literatura PL
Starověká literatura TÚ
Antické literární památky
Antické literární památky PL
Antické literární památky TÚ
Znaky středověké lliteratury
Znaky středověké literatury PL
Znaky středověké literatury TÚ
Staroslověnská lit.
Staroslověnská literatura PL
Staroslověnská literatura na Velké Moravě TÚ
Latinská literatura v Čechách
Latinská literatura v Čechách PL
Česky psaná literatura
Česky psaná literatura PL
Literatura doby Karla IV.
Literatura doby Karla IV. PL
Literatura doby Karla IV. TÚ
Husitská literatura
Husitská literatura PL
Husitská literatura TÚ
Humanismus a renesance
Humanismus a renesance PL
Humanismus a renesance TÚ
W. Shakespeare
W. Shakespeare PL
W. Shakespeare TÚ
F. Villon
F. Villon PL
F. Villon TÚ
Literatura doby pobělohorské
Literatura doby pob. PL
Literatura doby pobělohorské TÚ
Jan Amos Komenský
Jan Amos Komenský PL
Jan Amos Komenský TÚ
Klasicismus a osvícenství
Klasicismus a osvícenství PL
Klasicismus a osvícenství TÚ
D. Diderot PL
J. W. Goethe
J. W. Goethe PL
J. W. Goethe TÚ
Národní obrození 1. fáze
Národní obrození 1. fáze PL
Národní obrození 2. fáze
Národní obrození 2. fáze PL
Národní obrození TÚ
Rukopisy
Rukopisy PL
Rukopisy TÚ
Divadla
Divadla PL
Divadla TÚ
Muzea
Muzea PL
Muzea TÚ
Miloš Urban
Miloš Urban PL
Rysy romantismu v literárních dílech
Rysy romantismu
Rysy realismu v literárních dílech
Rysy realismu
Rysy rom. a real.l – Testová úloha
V Hugo
E. A. Poe
G. G. Byron
A.S. Puškin
K. H. Mácha
K. J. Erben
Rozbor rom. děl – Hugo
Rozbor rom. děl – Poe
Rozbor rom. děl – Puškin
K. H. Mácha
G. G. Byron
Rozbor rom. děl – Erben
Rozbor romantických děl – Testová úloha
Balzac
N. V. Gogol
Rozbor děl (B. Němcová) – prezentace
Rozbor děl (K. H. Borovský) – prezentace
Rozbor děl (J. Neruda) – prezentace
Rozbor real. děl (BALZAC) – pracovní list
Rozbor real. děl (GOGOL) – pracovní list
Rozbor real. děl (NĚMCOVÁ) – pracovní list
Rozbor real. děl (BOROVSKÝ) – pracovní list
Rozbor real. děl (NERUDA) – pracovní list
Národní divadlo – prezentace
V.a A. MRŠTÍKOVÉ – prezentace
MRŠTÍKOVÉ – PRACOVNÍ LIST
Rysy směrů české literární moderny – prezentace
Rysy české literární moderny – pracovní list
Machar, Sova, Březina
Rozbor děl české lit. moderny – pracovní list
Rozbor děl – V. Dyk – prezentace
V. DYK-PRACOVNÍ LIST
Rozbor děl – P. Bezruč – prezentace
Rozbor děl – P. Bezruč – prezentace
ROZBOR DĚL – MODERNA – testová úloha
E. Hemingway
E. Hemingway PL
E. M. Remarque
E.M.Remarque PL
Legionářská próza
Legionářská próza PL
J. Hašek
J. Hašek PL
Avantgarda
Avantgarda PL
G. Apollinaire
Apollinaire PL
V. Nezval
V. Nezval PL
J.Seifert
Jaroslav Seifert PL
Jan Zahradníček
Jan Zahradníček PL
Fr. Halas
František Halas PL
J. Wolker
Jiří Wolker PL
K. Čapek
Karel Čapek PL
K. Poláček
K. Poláček PL
E. Bass
E. Bass PL
V. Vančura
Vladislav Vančura PL
I. Olbracht
I. Olbracht PL
Existencialismus
A. Camus
Jiří Orten
Jiří Orten PL
Rysy meziválečného dramatu
Čapek, W+V PL
20. a 30. léta 20. stol. – Testová úloha
Drama – 20. a 30. léta 20. stol. – Testová úloha

Dějepis I od pana Procházky

Dějepis II od pana Procházky
Románská kultura
Románská kultura PL
Gotická kultura
Gotická kultura PL
Humanismus a renesance
Humanismus a renesance PL
Objevné plavby
Objevné plavby PL
Barokní kultura
Barokní kultura PL
Velkomoravská říše
Velkomoravská říše PL
Testová úloha -Velkomoravská říše
Český přemyslovský stát
Český přemyslovský stát PL
Český stát za Přemyslovců
Poslední Přemyslovci
Územní expanze Přemysla II a Václava II.
Vrcholné období za Karla IV.
Vrcholné období za Karla IV. PL
Zánik státu, váka, odboj
Zřízení protektorátu
Konečné řešení
Atentát a heydrichiáda
Politika velmocí a Mnichov
Český válečný odboj
Osvobození ČSR
Zánik státu, válka, odboj
Zánik státu, válka, odboj- testová úloha
Košický vládní program
Únor 1948
Pražské jaro 1968
Pražské jaro PL
Pražské jaro – testová úloha
Období normalizace PL
Období normalizace
Období normalizace – testová úloha
Vznik Československa a jeho charakter
Vznik Československa a jeho charakter PL
Vznik Československa a jeho charakter – testová úloha
Francouzské výboje
ČZ a franc. válečné výboje PL
Revoluce 1848 -49 a zavedení ústavnosti
Austroslavismus
ŠEDESÁTÁ LÉTA A PŘECHOD KE KONST. MON.
Šedesátá léta – Říjn. diplom.
Dualismus
Tomáš Garrigue Masaryk
Tomáš Garrigue Masaryk PL
Tomáš Garrigue Masaryk – testová úloha
Fašismus a komunismus
Vznik fašismu a komunismu PL
Vznik fašismu a komunismu – testová úloha
Upevňování demokratického charakteru státu.
Upevňování demokrat. charakteru mladého státu PL
Upevňování demokrat. charakteru – testová úloha
Politický systém 1. republiky
Politický systém 1. republiky PL
Zánik státu
Zánik státu PL

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek a jeho účtovani – 0. účtová třída
Finanční hospodaření podniku
Finanční trhy
Finanční trhy – pracovní listy
Kapitalové účty – 4. účtová třída
Management
Marketing
Mzdová soustava
Náklady a jejich účtování – 5. účtová třída
Národní hospodářství
Obchodní zákoník
Podnik
Pracovní vztahy daňová soustava
Tržní hospodářství
Účetní závěrka
Účtování na finančních účtech – 2. účtová třída
Ukazatelé národního hospodářství
Úvod do účetnictví
Uzávěrkové účty a jejich sestavení
Výnosy a jejich účtování – 6. účtová třída
Výrobní podnik
Výrobní podnik – pracovní listy
Založení skutečné firmy (aplikovaná ekonomie)
Zásobování a logistika v podniku
Zásoby a jejich účtovaní – 1. účtová třída
Zůčtovací vztahy – 3. účtová třída
Živnostenský zákon
Tržní rovnováha – pracovní list
Trh výrobků a služeb – pracovní list
Výrobní kapacita – pracovní list
Produktivita práce – pracovní list
Zásoby podniku – pracovní list
Velikost spotřeby materiálu – pracovní list
Normy zásob – pracovní list
Velikost dávky – pracovní list
Úspory z rozsahu – pracovní list
Plánování výroby – pracovní list
Odpisy – pracovní list
Náklady podniku – pracovní list
Kalkulace nákladů – pracovní list
Výpočet ceny výrobku – pracovní list
Ekonomické hodnocení výrobních metod – pracovní list
Výnosy podniku – pracovní list
Hospodářský výsledek podniku – pracovní list
Zdravotní a sociální pojištění, daň z příjmů – pracovní list
Čistá mzda – pracovní list
Opora k výpočtům I.
Daně přímé – pracovní list
Daně nepřímé – pracovní list
Daň z přidané hodnoty – pracovní list
Zakladatelský rozpočet – pracovní list
Zahajovací/počáteční rozvaha – pracovní list
Majetek podniku – pracovní list
Vlastní kapitál podniku – pracovní list
Platební schopnost podniku – pracovní list
Tok peněz – pracovní list
Odměňování pracovníků – pracovní list
Plánování počtu pracovníků – pracovní list
Úroková míra – pracovní list
Akcie – pracovní list
Inflace – pracovní list
Nezaměstnanost – pracovní list
Hrubý domácí produkt – pracovní list
Propočty kurzů měn – pracovní list
Osobní finance – pracovní list
Porovnávání nabídek finančních ústavů – pracovní list
Opora k výpočtům II.
Znaky práce a získávání zaměstnání
Potřebné doklady a přijímací pohovor
Potřebné doklady a přijímací pohovor – pracovní list
Pracovní vztahy
Pracovní vztahy – pracovní list
Možnosti práce v zahraničí
Zabezpečení při ztrátě zaměstnání
Porovnání zaměstnání a podnikání
Personální plánování a analýza pracovních míst
Personální plánování a analýza pracovních míst – pracovní list
Výběr, přijímání a orientace pracovníků
Výběr, přijímání a orientace pracovníků – pracovní list
Hodnocení a odměňování pracovníků
Hodnocení a odměňování pracovníků – pracovní list
Písemnosti při uzavírání pracovněprávních vztahů
Písemnosti při uzavírání pracovněprávních vztahů – pracovní list
Péče o pracovníky
Zaměstnanci a mzdy – testová úloha
Trh práce – testová úloha
Personalistika – testová úloha

Antrag
Auto
Bestellung
Databáze otázek k tématickým úkolům NEJ Beruf
Databáze otázek k tématickým úkolům NEJ Computersystem
Databáze otázek k tématickým úkolům NEJ Einkäufe
Databáze otázek k tématickým úkolům NEJ Essen
Databáze otázek k tématickým úkolům NEJ Gesundheit
EU
Jahreszeiten
Podklady pro databázi otázek
Rakousko
Rakousko – pracovní list
Rakousko – test
Švýcarsko
Švýcarsko – pracovní list
Švýcarsko – test
Německo-geografické údaje a povrch
Německo-geografické údaje a povrch – pracovní list
Německo – hospodářství země
Německo – hospodářství země – pracovní list
Německo – hospodářství země – test
Česká republika
Česká republika – pracovní list
Česká republika – test
Praha
Praha – pracovní list
Praha – test
Ostrava
Ostrava – pracovní list 
Ostrava – test
Trpný rod v NEJ
Trpný rod v NEJ – pracovní list
Trpný rod v NEJ – test
Skloňování přídavných jmen
Skloňování přídavných jmen – pracovní list
Skloňování přídavných jmen – test
Stupňování přídavných jmen
Stupňování přídavných jmen – pracovní list
Stupňování přídavných jmen – test
Rozkazovací způsob v NEJ
Rozkazovací způsob v NEJ – pracovní list
Rozkazovací způsob v němčině – test
Préteritum sloves pravidelných a způsobových
Préteritum sloves pravidelných a způsobových – pracovní list
Préteritum sloves pravidelných a způsobových – test
Préteritum sloves nepravidelných
Préteritum sloves nepravidelných – pracovní list
Préteritum sloves nepravidelných – test
Budoucí čas v NEJ – test
Budoucí čas v NEJ – test
Wohnen
Wohnen – pracovní list
Wohnen – test
Kleidung und Mode
Kleidung und Mode – pracovní list
Kleidung und Mode – test
Arbeit und Beruf
Arbeit und Beruf – pracovní list
Arbeit und Beruf – test
Schule
Schule – pracovní list
Reisen
Reisen – pracovní list
Reisen – test
Sport
Sport – pracovní list
Sport – test
Essen und Trinken
Essen und Trinken – pracovní list
Essen und Trinken – test

Strojní, nástrojařské a brusičské práce – broušení kovů 1
Strojní, nástrojařské a brusičské práce – broušení kovů 2
Strojní, nástrojařské a brusičské práce – broušení kovů 3
Strojní, nástrojařské a brusičské práce – broušení kovů 4
Strojní, nástrojařské a brusičské práce – broušení kovů 5
Ruční zpracování kovů, zaškrabávání
Diagnostika – snímače 1
Diagnostika – snímače 2
Diagnostika – snímače 3
Diagnostika – snímače 4
Diagnostika – snímače 5
Diagnostika – snímače 6
Diagnostika – snímače 7
Diagnostika motorových vozidel – podvozek a osvětlení
Diagnostika II. – zkratky 1
Diagnostika II. – zkratky 2
Diagnostika II. – zkratky 3
Diagnostika II. – zkratky 4
Montáže – Brzdy
Montáže – Nápravy a geometrie
Montáže – Řízení automobilu
Montáže – Spoje rozebiratelné a nerozebiratelné
Montáže – testy brzdy, nápravy, řízení
CNC soustružení – Mikroprog
CNC frézování – Mikroprog
Kování
Frézování, praktické cvičení, postupy práce
Soustružení, praktické cvičení, postupy práce
Základy strojního obrábění, praktické cvičení, postupy práce
Základy elektro – silnoproud, slaboproud
Základy frézování a CNC frézování
Základy montáží automobilů
Základy ručního obrábění a broušení nástrojů
Základy ručního obrábění kovů
Základy soustružení a CNC soustružení
Základy svařování

Aplikace Excelu v ekon. příkladech
Cvičení
Daňová evidence
Mzdová evidence, účetní závěrka
Základní právní pojmy – prezentace
Právo, právní řád – pracovní list
Základní právní pojmy – testová úloha
Právní vztahy – prezentace
Fyzická, právnická osoba, právní subjektivita, právní úkony – pracovní list
Právní vztahy – testová úloha
Rodinné právo – základní pojmy – prezentace
Hlavní prameny rodinného práva, manželství, práva a povinnosti mezi rodiči a dětmi – pracovní list
Rodinné právo – základní pojmy – testová úloha
Náhradní výchova – prezentace
Adopce, pěstounská péče – pracovní list
Náhradní výchova – testová úloha
Občanské právo – základní právní pojmy – prezentace
Právo vlastnické – pracovní list
Právo dědické – pracovní list
Spoluvlastnictví – pracovní list
Občanské právo – základní právní pojmy – pracovní list
Věcná břemena – pracovní list
Závazkové právo – pracovní list
Občanské právo – základní právní pojmy – testová úloha
Občanské právo – odpovědnost za vady a druhy smluv – prezentace
Odpovědnost za vady, záruční list – pracovní list
Kupní smlouva – pracovní list
Smlouva o dílo – pracovní list
Odpovědnost za škodu – pracovní list
Občanské právo – druhy smluv – testová úloha
Živnostenský zákon– základní pojmy – prezentace
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Hlavní prameny živnostenského zákona, živnost, koncese – pracovní list
Živnostenský zákon – dokumenty vyplývající z živnostenského podnikání – prezentace
VY_32_INOVACE_9.2.16.docx
VY_32_INOVACE_9.2.17.docx
VY_32_INOVACE_9.2.18.docx
VY_32_INOVACE_9.2.19.docx
VY_32_INOVACE_9.2.20.docx
Obchodní právo – základní pojmy – prezentace
VY_32_INOVACE_9.3.2.docx
VY_32_INOVACE_9.3.3.docx
VY_32_INOVACE_9.3.4.docx
VY_32_INOVACE_9.3.5.docx
Obchodní společnosti a jejich členění – prezentace
Veřejná obchodní společnost – pracovní list
Komanditní společnost – pracovní list
Společnost s ručením omezeným – pracovní list
Akciová společnost – pracovní list
Obchodní společnosti – testová úloha
Pracovní právo – základní pojmy – prezentace
Prameny pracovního práva – pracovní list
Pracovní poměr – pracovní list
Druhy pracovního poměru – pracovní list
Pracovní právo – základní pojmy testová úloha
Vznik a zánik pracovního poměru – pracovní list
Práce konané mimo pracovní poměr – pracovní list
Dokumenty související s prací konanou mimo pracovní poměr – pracovní list
Pracovní právo – vznik, zánik pracovního poměru a dokumenty – testová úloha

Dokončovací metody obrábění
Chemicko-tepelné zpracování
Koroze
Měření – 4. ročník – cvičení
Pájení a lepení
Svařování
Technické materiály
Technologický postup – frézování
Technologický postup – soustružení
Technologický postup – vrtání
Návrh postupového prostřihovadla
Návrh protahovacího trnu
Návrh velikosti normalizovaného polotovaru
Návrh vrtacího přípravku
Speciální metody obrábění
Tepelné zpracování – 3. ročník – cvičení
Tepelné zpracování – 4. ročník – cvičení
Výroba ozubení
Broušení
Dělení materiálu
Frézování
Geometrie břitu – řezné podmínky
Hoblování a Protahování
Nauka o materiálu
NC a CNC stroje
Normalizované polotovary, přídavky na obrábění
Polotovary vyráběné odléváním
Polotovary vyráběné práškovou metalurgií
Polotovary vyráběné tvářením za studena – ohýbání
Polotovary vyráběné tvářením za studena – protlačování
Polotovary vyráběné tvářením za studena – stříhání
Polotovary vyráběné tvářením za studena – tažení
Polotovary vyráběné tvářením za studena – teorie tváření
Polotovary vyráběné tvářením za tepla
Polotovary z plastů
Polotovary, jejich význam a druhy
Protahování
Přehled strojírenské technologie
Přípravky
Soustružení
Technologie povrchových úprav
Třískové obrábění
Vrtání
Výroba závitů a ozubení
Základní pojmy obrábění
Základní vlastnosti materiálu a jejich zkoušení
Způsoby výroby nenormalizovaných polotovarů
Způsoby výroby normalizovaných polotovarů

Zakládání účetních dokladů – pracovní list.docx
Zakládání účetních dokladů – testová úloha.pdf
Zpracování účetních knih – pracovní list.docx
Zpracování účetních knih – testová úloha.docx
Pořízení dlouhodobého majetku – prezentace.pptx
Pořízení dlouhodobého majetku – testová úloha.docx
Pořízení zásob materiálu – prezentace.pptx
Pořízení zásob materiálu – testová úloha.docx
Pořízení zásob zboží – prezentace.pptx
Pořízení zboží – testová úloha.docx
Účtování na finančních účtech – prezentace.pptx
Účtování na finančních účtech – testová úloha.docx
Účtování o závazcích a pohledávkách – prezentace.pptx
Účtování o závazcích a pohledávkách – testová úloha.docx
Účtování o mzdových prostředcíchí – prezentace.pptx
Účtování o mzdových prostředcích – testová úloha.docx
Účtování o nákladech a výnosech – pracovní list.docx
Účtování o nákladech a výnosech – testová úloha.docx
Souhrnný účetní příklad ÚT 0 – 7 – pracovní list.docx
Souhrnný účetní případ ÚT 0 – 7.docx
Pohoda – založení účetní jednotky a otevření účetnictví – pracovní list.docx
Pohoda – založení účetní jednotky a otevření účetnictví – testová úloha.docx
Pohoda – globální a uživatelské nastavení – pracovní list.docx
Pohoda – globální a uživatelské nastavení – testová úloha.docx
Pohoda – globální a uživatelské nastavení – testová úloha.docx
Pohoda – účtování – pokladna, banka – testová úloha.docx
Pohoda – účtování závazků – pracovní list.docx
Pohoda – účtování závazků – testová úloha.docx
Pohoda – účtování pohledávek – pracovní list.docx
Pohoda – účtování pohledávek – testová úloha dokonči.docx
Pohoda – mzdy a personalistika – pracovní list.docx
Pohoda – mzdy a personalistika – testová úloha.docx
Pohoda – skladové hospodářství – pracovní list.docx
Pohoda – skladové hospodářství – testová úloha.docx
Pohoda – daňové přiznání – pracovní list.docx
Pohoda – daňové přiznání – testová úloha.docx
Pohoda – účetní závěrka – pracovní list.docx
Pohoda – účetní závěrka – testová úloha.docx
Pohoda – tiskové sestavy – pracovní list.docx
Pohoda – tiskové sestavy – testová úloha.docx
Internetové bankovnictví – pracovní list.docx
Internetové bankovnictví – testová úloha.docx
Nabídky bankovních subjektů – bankovní účty – pracovní list.docx
Nabídky bankovních subjektů – bankovní účty – testová úloha.docx
Nabídky bankovních a nebankovních subjektů – úvěry – pracovní list.docx
Nabídky bankovních a nebankovních subjektů – úvěry – testová úloha.docx
Výměna valut a deviz při obchodování se zahraničím – pracovní list.docx
Výměna valut a deviz při obchodování se zahraničím – testová úloha.docx
Platební karty bankovních a nebankovních subjektů – pracovní list.docx
Platební karty bankovních a nebankovních subjektů – testová úloha.docx
Sestavení studentského rozpočtu – pracovní list.docx
Sestavení studentského rozpočtu – testová úloha.docx
Sestavení rodinného rozpočtu – pracovní list.docx
Sestavení rodinného rozpočtu – testová úloha.docx
Daňová přiznání – daň z příjmu fyzických osob – pracovní list.docx
Daňová přiznání – daň z příjmu fyzických osob – testová úloha.docx
Souhnný opakovací příklad k MZ – daňová evidence – program UCTO – pracovní list.docx
Souhrný opakovací příklad k MZ – daňová evidence – program UCTO test.úloha.docx
Souhrný oopakovací příklad k MZ – účetnictví – program Pohoda – pracovní list.docx
Souhrný opakovací příklad k MZ – účetnictví – program Pohoda – test.úloha.docx