V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky do studijních oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury, a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v měsících únor až březen 2021.

Kurzy pro rok 2021 jsou momentálně v přípravě. 

Termíny a přihlášky budou zveřejněny. 

Děkujeme za pochopení

Přijímací zkouška do 1. ročníku je pro většinu uchazečů první velkou zkouškou a z tohoto důvodu jsou naše kurzy připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti, znalosti a dovednosti důkladně procvičili, upevnili a doplnili. Kurzy probíhají vždy 1 x týdně 2 vyučovací hodiny a jsou ukončeny cvičným přijímacím testem včetně rozboru jeho řešení a výsledků. Výuka je vedena našimi zkušenými středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí vedení těchto kurzů.