V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky do studijních oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury, a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v měsících únor až duben 2022.

Přípravné kurzy k JPZ budou probíhat, a to buď formou prezenční nebo distanční (záleží na aktuální epidemiologické situace v termínech konání kurzů). Pro případnou distanční formu obdrží uchazeč, resp. zákonný zástupce uchazeče, přístupové údaje k jednotlivým kurzům na e-mailovou adresu, kterou uvedl při přihlášení do kurzu. Z důvodu současné situace žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří se přihlásí do Přípravného kurzu k JPZ, aby požadovanou finanční částku za jednotlivé kurzy hradili výhradně bezhotovostně (400,- nebo 600,-, případně lze uhradit oba kurzy najednou).

Bankovní spojení naleznete na přihlášce v úvodní části (č. ú.: 86-5299380257/0100, jako variabilní symbol uveďte: prvních šest číslic RČ žáka a do Poznámky uveďte: Jméno a Příjmení dítěte, 9. ročník). Nebude-li částka uhrazena před započetím kurzu, nebude uchazeč do kurzu zařazen. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde naleznete postupně doplňující informace.

Informační leták s harmonogramem jednotlivých lekcí Přípravných kurzů.

Přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám k on-line vyplnění je zde.

Přijímací zkouška do 1. ročníku je pro většinu uchazečů první velkou zkouškou a z tohoto důvodu jsou naše kurzy připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti, znalosti a dovednosti důkladně procvičili, upevnili a doplnili. Kurzy probíhají vždy 1 x týdně 2 vyučovací hodiny a jsou ukončeny cvičným přijímacím testem včetně rozboru jeho řešení a výsledků. Výuka je vedena našimi zkušenými středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí vedení těchto kurzů.