Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ jsou již naplněny!

 

V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky do studijních oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury, a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v měsících únor až duben 2021.

Přípravné kurzy k JPZ budou určitě probíhat, a to buď formou distanční (přístupové údaje k jednotlivým kurzům obdrží uchazeč, resp. zákonný zástupce uchazeče na e-mailovou adresu, kterou uvedl při přihlášení do kurzu) anebo formou prezenční, dovolí-li to epidemiologická situace. Z důvodu současné situace žádáme zákonné zástupce uchazečů, kteří se přihlásí do Přípravného kurzu k JPZ, aby požadovanou finanční částku za jednotlivé kurzy uhradili bezhotovostně  (400,- nebo 600,-, případně lze uhradit oba kurzy najednou). Bankovní spojení naleznete na přihlášce, bod. č. 8. (č.ú.: 86-5299380257/0100, jako variabilní symbol uveďte: prvních šest číslic RČ žáka a do Poznámky uveďte: Jméno a Příjmení dítěte, 9. ročník. Nebude-li částka uhrazena před započetím kurzu, nebude uchazeč do kurzu zařazen. Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde naleznete postupně doplňující informace.

Informační leták s harmonogramem jednotlivých lekcí Přípravných kurzů.

Přihláška do Přípravného kurzu k přijímacím zkouškám k on-line vyplnění. (zvolit můžete český jazyk nebo matematiku nebo oba kurzy)

Přijímací zkouška do 1. ročníku je pro většinu uchazečů první velkou zkouškou a z tohoto důvodu jsou naše kurzy připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti, znalosti a dovednosti důkladně procvičili, upevnili a doplnili. Kurzy probíhají vždy 1 x týdně 2 vyučovací hodiny a jsou ukončeny cvičným přijímacím testem včetně rozboru jeho řešení a výsledků. Výuka je vedena našimi zkušenými středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí vedení těchto kurzů.

Přijímací zkouška do 1. ročníku je pro většinu uchazečů první velkou zkouškou a z tohoto důvodu jsou naše kurzy připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti, znalosti a dovednosti důkladně procvičili, upevnili a doplnili. Kurzy probíhají vždy 1 x týdně 2 vyučovací hodiny a jsou ukončeny cvičným přijímacím testem včetně rozboru jeho řešení a výsledků. Výuka je vedena našimi zkušenými středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí vedení těchto kurzů.