Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám z Českého jazyka a Matematiky již naplněny.

V rámci přípravy na jednotné centrální přijímací zkoušky do studijních oborů vzdělání s maturitní zkouškou, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury, a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v měsících únor až duben 2023.

Žádáme zákonné zástupce uchazečů kteří se přihlásí do Přípravného kurzu, aby požadovanou finanční částku za jednotlivé kurzy hradili přednostně bezhotovostně (500,- nebo 700,-, případně lze uhradit oba kurzy najednou).

Bankovní spojení naleznete na přihlášce v úvodní části (č. ú.: 86-5299380257/0100, jako variabilní symbol uveďte: prvních šest číslic RČ žáka a do Poznámky uveďte: Jméno a Příjmení dítěte, 9. ročník). Prosíme, sledujte webové stránky školy, kde naleznete postupně doplňující informace.

Informační leták s harmonogramem jednotlivých lekcí Přípravných kurzů. 

Kurzy probíhají vždy 1 x týdně 2 vyučovací hodiny a jsou ukončeny cvičným přijímacím testem včetně rozboru jeho řešení a výsledků. Výuka je vedena našimi zkušenými středoškolskými pedagogy s dlouholetou praxí vedení těchto kurzů.

Přihláška do kurzů

Nebo využijte QR kód:

QRCode pro Přípravný kurz k přijímacím zkouškám na SŠ