Školní rok 2020/2021

Vše kolem maturit najdete na stránkách Cermatu.

Jarní termín

Podání přihlášek k jarnímu termínu maturit 2021 je do 1.12.2020

Přihlášku naleznete zde

Seznam četby k maturitní zkoušce

Rozhodnutí o určení profilových předmětů

Upozornění pro všechny studenty, kteří budou maturovat nebo budou konat opravnou zkoušku z předchozích let z ČJL nebo ANJ. V letošním školním roce již všichni studenti budou konat písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka (pokud si ho ve společné části zvolí). To se tedy týká i těch studentů, kteří  konali předchozí pokus bez písemné práce.  Zákon č. 135/2020 Sb. a související vyhláška č. 232/2020 Sb. se týkají pouze školního roku 2019/2020.

Okruhy pro ústní maturitní zkoušku

Otázky pro ústní maturitní zkoušku

Kritéria hodnocení maturitních zkoušek