Výchovná poradkyně:

Mgr. Malurová Vanda

Úřední hodiny:
Úterý sudý týden: 9:30 – 10:30
Čtvrtek lichý týden: 8:30 – 9:30

Telefonicky možno schůzku domluvit i v jiném termínu.

Kontakt: +420 552 304 217, malurova@spszengrova.cz
Sídlo: Kabinet S 301Úterý

Školní metodik prevence:

Mgr. Prokopová Eva

Úřední hodiny:
Sudý týden:
Pondělí 9:40 – 10:25
Čtvrtek 9:40 – 10:25

Lichý týden:
Středa 11:30 – 12:15
Čtvrtek: 9:40 – 10:25

Kontakt: +420 552 304 226, +420 552 304 217, prokopova@spszengrova.cz
Sídlo: Kabinet S 301, S142 u tělocvičny

Řešení životních situací

Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.

Externí školní psycholog

V rámci spolupráce s „Mobilním centrem pro podporu inkluze MCPI“

Úřední hodiny:
Čtvrtek: 12:00 – 16:00 (jindy dle domluvy)

Sídlo: hovorna za kabinetem 301

Kontakt pro sjednání termínu:

Mgr. Lenka Valíčková
E-mail: lenka.valickova@koruhope.cz

Mgr. Martin Pobořil
E-mail: martin.poboril@koruhope.cz

Nabídku psychologa mohou využít:

– žáci v obtížných životních situacích
– žáci se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti
– žáci se SVP
– Problém, který potřebují řešit může, ale nemusí souviset se školou.
– pedagogové naší školy

Žáci se mohou ohledně zprostředkování podpory obracet také na své třídní učitele, popř. pracovníky ŠPP – výchovný poradce a metodik prevence.

Informovaný souhlas s poskytováním poradenských služeb (GDPR) najdete zde.

Více informací na http://www.mcpi.koruhope.cz/