Průběh přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Kurzy pro uchazeče

V rámci přípravy na jednotné přijímací zkoušky do maturitních oborů, které se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a písemného testu z matematiky, nabízíme uchazečům o studium na SŠ Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Kurzy budou probíhat v období únor až duben 2024.

Informace o kurzu naleznete v záložce UCHAZEČ – Kurzy pro žáky 9. ročníků.

Dny otevřených dveří

Naše škola je Vám také otevřena v rámci akce Den otevřených dveří, a to ve středu 29. 11. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin. Další Den otevřených dveří se pak koná v sobotu 6. 1. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin. Poslední prohlídka začíná cca hodinu před koncem DOD.

V případě zájmu o individuální prohlídku využijte následující kontakt: kolarik@spszengrova.cz.

Základní informace – typy přihlášek, jednotlivá kola přijímacího řízení

Informace týkající se průběhu přijímacího řízení včetně rozdílů v možnosti podání přihlášky naleznete na těchto webových stránkách:

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

Informační leták k přijímacímu řízení:

https://www.prihlaskynastredni.cz/prilohy/Let%C3%A1k_BRO%C5%BDURA.pdf

Pro práci s elektronickou přihláškou a výpisem ze systému uchazeč o studium na SŠ pracuje s Digitálním přihlašovacím systémem (DiPSy):

https://dipsy.cz/

Výběr oboru

V tomto školním roce uchazeči při vyplňování přihlášky postupují následovně:

  1. Během vyplňování přihlášky volíte z různých oborů, které mají své specifické kódy.
  2. Při vyplňování 1 přihlášky lze uvést až 3 obory. Uchazeč musí jednotlivým oborům přiřadit prioritu.
  3. V případě zájmu o obor STROJÍRENSTVÍ (23-41-M/01) naše škola nabízí několik ŠVP (tzv. užší zaměření). S ohledem na digitalizaci přijímacího řízení však v přihlášce vyplňujete pouze název a kód oboru, ŠVP neuvádíte.
  4. Přijatí uchazeči o studium v oboru STROJÍRENSTVÍ (23-41-M/01) budou následně dle svých preferencí rozřazeni do jednotlivých školních oborů (ŠVP), a to na základě komunikace s ředitelem školy. Bližší informace uchazeči obdrží v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.
  5. V případě zájmu o obor MECHANIK SEŘIZOVAČ (23-45-L/01) uchazeči postupují dle bodu 3. (viz výše). Přijatí uchazeči v oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ (23-45-L/01) budou mít možnost výběru kombinovaného oboru (MECHANIK SEŘIZOVAČ OBRÁBĚČ KOVŮ 23-45-L/01 + 23-56-H/01), a to na základě komunikace s ředitelem školy. Bližší informace uchazeči obdrží v pozvánce k jednotné přijímací zkoušce.

Nabízené obory

Podle § 60, odst. 3, písm. b, Zákona 561/2004 Sb. v platném znění stanovil ředitel školy předpokládané počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů pro školní rok 2024/2025:

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou:

Kód (uvede se na přihlášce)

Obor (uvede se na přihlášce)

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Povinný lékařský posudek

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání

23-41-M/01

STROJÍRENSTVÍ

90

NE

ANO

63-41-M/01

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

30

NE

ANO

23-45-L/01

MECHANIK SEŘIZOVAČ

30

ANO

ANO

Nabídka tříletého učebního oboru s výučním listem:

Kód (uvede se na přihlášce)Obor (uvede se na přihlášce)ŠVPPředpokládaný počet přijímaných žákůPovinný lékařský posudekHodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání
23-56- H/01OBRÁBĚČ KOVŮObráběč kovů12ANOANO

Další informace k přijímacímu řízení na SŠ

Doporučujeme sledovat následující webové stránky, na kterých naleznete podrobnější informace:
https://www.prihlaskynastredni.cz/
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/393-jednotna-prijimaci-zkouska-2024
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Termíny přijímacího řízení

Jednotná přijímací zkouška (JPZ):

  • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po)

Přihláška do 1. kola:

  • termín podávání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024

Přihláška do 2. kola:

  • termín podání přihlášek do 2. kola 19. 5. – 24. 5. 2024

Přihláška do 3. kola:

  • a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí
  • od 25. 6. 2024 – třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol

Další informace k přijímacímu řízení

Ilustrační testy k přijímacím zkouškám