Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o., (Zengrovka) patří mezi jednu z nejlepších odborných škol v Moravskoslezském kraji a je nositelkou prestižního titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů na základě hlasování firem. 

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou

23-41-M/01 Strojírenství:

23-41-M/01 Strojírenství:

23-41-M/01 Strojírenství:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-56-H/01 Obráběč kovů:

Nabídka tříletých učebních oborů s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů:

Zengrovka – měj budoucnost ve svých rukou.

Zengrovka je moderní škola, o jejíž absolventy je mezi zaměstnavateli velký zájem. Je považována za centrum technického vzdělávání na Ostravsku. Škola spolupracuje s Národním strojírenským klastrem, Hospodářskou komorou a řadou zaměstnavatelů (ERWIN QUARDER CZ, TIMETAL, AXIS TECH, Huisman Konstrukce, ITT Holding CR, Maxion Wheels Czech, TATRA TRUCKS, KES s.r.o., Víktovické slévárny, Vaněk strojírenská výroba, Vítkovice Steel a.s., Tavesco s.r.o., Liberty Ostrava a.s., V-NASS a.s., Weppler CZECH, Hyuindai Mobis aj.) Výuka probíhá v kmenových, počítačových a jazykových učebnách, technologických a automatizačních laboratořích, přírodovědné učebně, laboratoři virtuální reality a robotiky, ve školních dílnách, tělocvičně, školním hřišti a v dalších odborných učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s kvalitním softwarem a s připojením na internet. Ve výuce se pracuje s audiovizuální technikou. Předností vzdělávání jsou texty v elektronické podobě vytvořené samotnými učiteli školy. Škola žákům nabízí zájmové kroužky (CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, vedení fiktivní firmy, aj.), doučovací a přípravné kurzy, sportovní kroužky. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po absolventech strojírenských a technických oborů. Podle údajů Úřadu práce ČR nezůstávají v jejich evidenci nezaměstnaných žádní absolventi Zengrovky. Více než 80% absolventů po ukončení školy pokračuje ve studiu na vysoké škole různého zaměření (např. strojírenství, letectví, doprava, elektrotechnika, ekonomika, stavebnictví, pedagogika aj.), vyšších odborných školách či pokračuje studiem v zahraničí. Škola je koordinátorem pro práci s nadanými žáky. Kvalita vzdělávání je zaručena více jak stoletou historií školy.

Bo Zengrovka žije!