Střední průmyslová škola Ostrava – Vítkovice, p. o., (Zengrovka) patří mezi jednu z nejlepších odborných škol v Moravskoslezském kraji a je nositelkou prestižního titulu „DOPORUČENO ZAMĚSTNAVATELI“, který každoročně uděluje Klub zaměstnavatelů na základě hlasování firem. 

Nabídka čtyřletých studijních oborů s maturitou

23-41-M/01 Strojírenství:

23-41-M/01 Strojírenství:

23-41-M/01 Strojírenství:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač:

23-45-L/01 Mechanik seřizovač
23-56-H/01 Obráběč kovů:

Nabídka tříletých učebních oborů s výučním listem

23-56-H/01 Obráběč kovů:

Zengrovka – měj budoucnost ve svých rukou.

Zengrovka je moderní škola, o jejíž absolventy je mezi zaměstnavateli velký zájem. Je považována za centrum technického vzdělávání na Ostravsku. Škola spolupracuje s Národním strojírenským klastrem, Hospodářskou komorou a řadou zaměstnavatelů (ERWIN QUARDER CZ, TIMETAL, AXIS TECH, Huisman Konstrukce, ITT Holding CR, Maxion Wheels Czech, TATRA TRUCKS, KES s.r.o., Víktovické slévárny, Vaněk strojírenská výroba, Vítkovice Steel a.s., Tavesco s.r.o., V-NASS a.s., Weppler CZECH, Hyuindai Mobis aj.) Výuka probíhá v kmenových, počítačových a jazykových učebnách, technologických a automatizačních laboratořích, přírodovědné učebně, laboratoři virtuální reality a robotiky, ve školních dílnách, tělocvičně, školním hřišti a v dalších odborných učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny moderní výpočetní technikou s kvalitním softwarem a s připojením na internet. Ve výuce se pracuje s audiovizuální technikou. Předností vzdělávání jsou texty v elektronické podobě vytvořené samotnými učiteli školy. Škola žákům nabízí zájmové kroužky (CNC programování a obrábění, 3D měření a 3D tisk, svařování, automobilní montáže, vedení fiktivní firmy, aj.), doučovací a přípravné kurzy, sportovní kroužky. V posledních letech se výrazně zvyšuje poptávka po absolventech strojírenských a technických oborů. Podle údajů Úřadu práce ČR nezůstávají v jejich evidenci nezaměstnaných žádní absolventi Zengrovky. Více než 80% absolventů po ukončení školy pokračuje ve studiu na vysoké škole různého zaměření (např. strojírenství, letectví, doprava, elektrotechnika, ekonomika, stavebnictví, pedagogika aj.), vyšších odborných školách či pokračuje studiem v zahraničí. Škola je koordinátorem pro práci s nadanými žáky. Kvalita vzdělávání je zaručena více jak stoletou historií školy.

Bo Zengrovka žije!