Složení školské rady

Předseda školské rady:

Ing. Andrea Modrovská

Členové školské rady:

Ing. Irena Biroščáková 

prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.

Bc. Radana Jakubišinová 

Mgr. Ivana Šikulová 

Ing. Tomáš Telúch

Jednací řád

Zápisy z jednání