Ředitelské volno na pondělí 27. 9. 2021

0 Comments
Ředitel školy vyhlašuje podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů z technických důvodů ředitelské volno na pondělí (27. 9. 2021) pro všechny ...

Read more

Doplňující volby do školské rady

0 Comments
Doplňující volby do školské rady, kdy se bude volit jeden člen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční 25.9.2021 v prostorách školy nebo prostřednictvím anonymního internetového formuláře. Jména kandidátů budou zveřejněna 15 dnů před konáním voleb.

Read more