Název subjektu, důvod a způsob založení

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Sídlo školy: Zengrova 1, 703 00 Ostrava – Vítkovice

Zřizovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Subjekt je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem a v právních vztazích nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku rozhodnutím zřizovatele. Hlavním účel a předmět činnosti subjektu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími právními předpisy

Základní informace

Přesný název:

Ředitel školy:

Sídlo organizace:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Mgr. Tomáš Řežáb

Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava

00602141

CZ-00602141 (nejsme plátci DPH)

Vrátnice – spojovatelka +420 552 304 231

Přesný název: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Ředitel školy: Mgr. Tomáš Řežáb

Sídlo organizace: Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava

IČ: 00602141

DIČ: CZ-00602141 (nejsme plátci DPH)

Tel.: Vrátnice – spojovatelka +420 552 304 231

Doplňující informace

Bankovní spojení:

IZO:

RED IZO:

ID Datové schránky:

Úřední adresa:

Úřední hodiny:

Zřizovatel:

7834761/0100 (Komerční banka Ostrava) 

000602141 (uvádí se na přihlášce na VŠ)

600017699

3hpgggq

sekretariat@spszengrova.cz

Po – Pá: 7:30 – 14:30

Moravskoslezský kraj, 28.října 117, 702 18 Ostrava

Bankovní spojení: 7834761/0100 (Komerční banka Ostrava)

IZO: 000602141 (uvádí se na přihlášce na VŠ)

RED IZO: 600017699

ID Datové schránky: 3hpgggq

Úřední adresa: sekretariat@spszengrova.cz

Úřední hodiny: Po – Pá: 7:30 – 14:30

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Na základě vyhlášky 259/2012 Sb., ze dne 20. července 2012 o podrobnostech výkonu spisové služby byla pro naši školu založena úřední e-mailová adresa: spsov@po-msk.cz. K e-mailům na této adrese můžete přikládat přílohy do velikosti 20 MB v těchto formátech: DOC, DOCX, GIF, JPEG, JPG, PDF, RTF, TIF, TIFF, XML, XMLX, ZFO.

Organizační struktura školy

Organizační struktura
Organizační struktura