STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY dne 4. 6. 2019
  1. Datum a místo konání: 4. 6. 2019, zasedací místnost školy
  2. Prezence:
    1. Přítomni: Biroščáková, Jakubišinová, Gogela, Hýža, Modrovská, Dlabal
    2. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
  3. Program jednání: Projednání a schválení stipendijního řádu.
  4. Záznam z obsahu jednání: Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o obsahu stipendijního řádu. Stipendijní řád byl všemi členy jednomyslně přijat.

V Ostravě dne 4. 6. 2019 Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská Předseda školské rady