STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 27. 11. 2018
 1. Datum a místo konání: 27.11.2018, zasedací místnost školy
 2. Prezence:
  1. Přítomni: Biroščáková, Jakubišinová, Gogela, Hýža, Modrovská, Dlabal
  2. Hosté: Mgr. Tomáš Řežáb – ředitel školy
 3. Program jednání:
  Změna školního řádu.
 4. Záznam z obsahu jednání:
  Schůzi zahájil a všechny přivítal ředitel školy Mgr. Tomáš Řežáb, který přítomné informoval o
  navrhovaných změnách školního řádu, které se týkají zrušení povinnosti přezouvání žáků a
  povolení všem žákům opouštět školu v době polední přestávky.

Uvedené změny byly všemi členy jednomyslně přijaty.

V Ostravě dne 27.11. 2018
Zpracovala: Ing. Andrea Modrovská

Schválila: Ing. Andrea Modrovská
Předseda školské rady