STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 13.10.2020
 1. Prezence: Přítomni: Biroščáková, Jakubišinová, Hlavatý, Telúch, Modrovská

                        Omluveni: Šikulová

                        Hosté: Tomáš Řežáb – ředitel školy

 1. Program jednání:
  • Představení nových členů školské rady
  • Schválení programu jednání
  • Schválení Jednacího řádu
  • Vyjádření k návrhům změn ve školních vzdělávacích programech – nové zaměření oboru Strojírenství na Robotiku.
  • Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20
  • Projednání návrhu rozpočtu
  • Projednání investičních záměrů.
  • Ostatní – diskuze.
 1. Záznam z obsahu jednání:
  • Ředitel školy představil nové členy školské rady, kterými byli jmenovaní Prof. Doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. a Ing. Tomáš Telúch.
  • Všem členům školské rady byl představen program plánovaného jednání. Nikdo z přítomných členů k představenému programu neměl námitky.
  • Členové školské rady byli seznámeni s Jednacím řádem školské rady. Všichni členové k uvedenému obsahu zaujali kladné stanovisko.
  • Ředitel školy představil nové záměry školy v oblasti rozšíření a změny ve školních vzdělávacích programech – nové zaměření oboru Strojírenství na Robotiku. Zmínil také důvody, které jej k tomu vedly. Členy také seznámil s nově vzniklou učebnou robotiky a dalším vybavením školy, které v rámci výuky bude žáky využíváno.
  • Členům školské rady byla představena Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/20. Byly kladně hodnoceny a diskutovány převážně uvedené rozsáhlé aktivity školy, projektová činnost, aj. Rada školy jednohlasně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/20.
  • Ředitel školy seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na příští rok. Všichni členové s předloženým návrhem rozpočtu souhlasili.
  • V dalším bodě byly ředitelem školy představeny investiční záměry školy. Jedná se převážně o plánované nemalé investice do prostorů školních dílen. Rovněž je plánovaná oprava elektrorozvodů školy.
  • V diskuzi byly projednávány důvody snížení celkového počtu přijatých žáků do 1. ročníků, také neotevření 1. ročníku oboru Obráběč kovů, kdy nebyl zájem ze stravy žáků o tento učební obor na naší škole.

Diskutována byla rozsáhlá projektová činnost školy a zapojení žáků do programu Erasmus+.

Společně byly hledány možnosti pomoci a podpory o zvýšení zájmu žáků o technické obory a studium na SPŠ.

 

Ing. Andrea Modrovská
předsedkyně školské rady