STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OSTRAVA – VÍTKOVICE, příspěvková organizace

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 10.3.2021
 1. Prezence: Přítomni: Biroščáková, Jakubišinová, Šikulová, Hlavatý, Telúch, Modrovská
  ON-LINE – MS TEAMS

                        Omluveni: 0

                        Hosté: Tomáš Řežáb – ředitel školy

 1. Program jednání:
  • Schválení programu jednání
  • Vyjádření k návrhům změn ve školních vzdělávacích programech – odborná ANJ
  • Schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020.
  • Projednání investičních záměrů.
  • Ostatní – diskuze.

 

 1. Záznam z obsahu jednání:
  • Školská rada schválila program jednání.
  • Ředitel školy informoval ŠR o zařazení nového předmětu Odborná angličtina do 2. a 3. ročníku studia u maturitních oborů.
  • Školská rada schválila Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020.
  • Ředitel školy přednesl zúčastněným plán investičních záměrů. (postupná revitalizace budovy dílen, nové hřiště na školním dvoře, projekt TECHREM a projekt Průmysl 4.0 II)
  • V diskuzi proběhla informace o realizaci Technické podnikatelské akademie (TPA)
   a náborových kampaních na sociálních sítích.

 

Ing. Andrea Modrovská
předsedkyně školské rady