Kód a název oboru vzdělání:

63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Tento studijní obor je vhodný pro děvčata i pro chlapce. Jelikož nabízí nejen ekonomické znalosti, ale také dva cizí jazyky a všeobecné základy strojírenských technických předmětů, je o absolventy zájem i ze strany nově vznikajících zahraničních firem.

V ekonomických předmětech získávají studenti znalosti z oblasti managementu, účetnictví, ekonomiky, techniky administrativy, obchodní korespondence, aj. Učí se orientovat v problematice finanční gramotnosti, v oblasti platné legislativy, daňových předpisů, pracovněprávních vztahů, aj. Mezi dovednosti absolventa patří také psaní všemi deseti, vedení účetnictví, zajišťování personální a administrativní agendy. V počítačových učebnách se učí pracovat s programy pro zpracování daňové evidence a účetnictví.

Obor poskytuje základní znalosti v oblasti technické dokumentace, strojírenství a základů výroby. Pozornost je věnována výuce počítačových programů, ve kterých se studenti učí tvořit a upravovat texty, tabulky, grafy, technickou dokumentaci, prezentace, kreslit technické výkresy v programu AutoCAD a v programu Inventor modelovat ve 3D. Studenti, kteří splní dané podmínky, mohou získat celosvětově platné certifikáty firmy Autodesk pro produkty Inventor a AutoCAD.

Absolvent je vzděláván tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent se může uplatnit zejména v různých managerských funkcích, např. jako ekonom, finanční referent, nákupčí, asistent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, pracovník v oblasti reklamy a marketingu a v dalších administrativně ekonomických pozicích. Technická část vzdělávání dává absolventovi větší možnost uplatnění na pozicích středního managementu – funkcích ve strojírenství i v příbuzných technických oborech. Také se může uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.

Každý student je připraven ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Absolventi zpravidla studují ekonomický, technický, ekologický, ale i pedagogický obor.

Učební plán:

P.Č.Název předmětuRočníkSoučet
1.2.3.4.
1.Český jazyk a literatura324312
2.Cizí jazyk 1 (Angličtina)334414
3.Cizí jazyk 2(Němčina)22228
4.Dějepis20002
5.Občanská nauka11103
6.Matematika443314
7.Fyzika22004
8.Chemie10001
9.Základy ekologie10001
10.Tělesná výchova22228
11.Hospodářský zeměpis20002
12.Informační a komunikační technologie00224
13.Ekonomika32229
14.Technika administrativy22004
15.Účetnictví22228
16.Obchodní korespondence00202
17.Právní nauka00022
18.Technické kreslení22004
19.Strojírenství02226
20.Základy výroby02226
21.Komunikativní a mediální dovednosti00022
21.Marketing02002
21.Managment00224
22.Praxe02226
Součet32323232128

Kompletní školní vzdělávací program pro právě probíhající studijní zaměření (pdf; 3MB)

Prezentace oboru (pdf; 2,2MB)