Kód a název oboru vzdělání:

23 – 56 – H/01 Obráběč kovů

Charakteristika studia:

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu, určený pro chlapce a dívky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Výuka odborného výcviku probíhá v dílnách, u vyšších ročníků se podle možností realizuje ve firmách. Žáci pod odborným dohledem provádí nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů, jako je soustruh, frézka, bruska, vrtačka apod. Rovněž se učí obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením, programovat CNC stroje a vyrobit na nich jednoduché součásti, analyzovat případné poruchy, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Provádí celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu strojů, rozliší obráběcí materiály, určí jejich vlastnosti a stanoví řezné podmínky. Žáci mají možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy.

Žák je připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem pracovat v podmínkách průmyslové výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět případné korekce.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent učebního oboru je připraven k výkonu povolání jako je např.: obráběč, soustružník, frézař, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů. Po splnění podmínek je schopen samostatně podnikat v daném oboru.

Učební plán:

Název předmětu

Zkratka

1.r

2.r

3.r

Celkem

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

1

5

Anglický jazyk

ANJ

2

2

2

6

Občanská nauka

OBN

1

1

1

3

Matematika

MAT

2

1,5

1,5

5

Fyzika

FYZ

2

0

0

2

Chemie

CHE

1

0

0

1

Základy ekologie

ZEK

0

1

0

1

Tělesná výchova

TEV

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

IKT

1

2

1

4

Ekonomika

EKO

0

0

2

2

Technické kreslení

TEK

2

1

0

3

Strojnictví

STC

1

1

1

3

Strojírenská technologie

STT

1

1

0

2

Technologie

TEC

1,5

3

4

8,5

Odborný výcvik

OVY

15

15

17,5

47,5

Celkem

32,5

31,5

32

96

Obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Studium je nevhodné pro uchazeče, kteří trpí:
– Prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
– Prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
– Prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, protože při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
– Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsových stavů.