Kód a název oboru vzdělání:

23 – 45 – L/01 Mechanik seřizovač

Charakteristika studia:

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou, určený pro chlapce a dívky. Výuka probíhá podle nového školního vzdělávacího programu, který naleznete na této stránce níže pod odkazem Kompletní ŠVP.

Studijní obor je určen pro přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, obráběcích center, výrobních linek a jejich příslušenství a jiné techniky prostřednictvím programovatelných automatů, k obsluze a programování výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou, řídicími systémy NC a CNC.

Výuka předmětů s převahou teoretického vyučování je realizována v běžných učebnách školy, v odborných učebnách a laboratořích s odpovídajícím technickým vybavením. Výuka odborného výcviku probíhá ve školních dílnách a na pracovištích odborných firem v regionu. V rámci výuky žáci absolvují zámečnický výcvik, pracují na soustruhu, frézce, programují CNC soustruh a CNC obráběcí centrum a na nich vyrábějí složitější součásti. Během studií mají možnost podílet se na zakázkové výrobě pro spolupracující firmy. Po 3. ročníku studia mají možnost získat výuční list. Na počátku studia se však musí rozhodnout o jakou skladbu studia jeví zájem – maturitní studium nebo kombinované studium vedoucí k získání výučního listu i maturitního vysvědčení.

Žáci po schválení radou kraje pobírají prospěchové a motivační stipendium.

Uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven k výkonu povolání především v oblasti strojírenství, a to v oboru mechanik a seřizovač obráběcích strojů, zařízení a linek. Může se uplatnit také při vykonávání vybraných činností (např. při korigování a modifikaci programů automatizovaných zařízení a CNC strojů) v povolání strojírenský technik. Dalšími možnostmi je frézař, operátor NC strojů, brusič kovů, soustružník kovů aj. Absolvent také nalezne uplatnění jako projektant zařízení a provozní technik zabezpečující provoz, seřízení, programování, údržbu a opravy strojů pro oblast strojírenství – robotika, mechatronika.

Učební plán:

Název předmětu

Zkratka

1.r

2.r

3.r

4.r

Celkem

Český jazyk a literatura

CJL

3

3

4

3

13

Cizí jazyk

CIJ

3

3

4

4

13

Odborný cizí jazyk

OANJ

0

1

1

0

2

Dějepis

DEJ

2

0

0

0

2

Občanská nauka

OBN

1

1

1

0

3

Matematika

MAT

4

4

3

3

14

Fyzika

FYZ

2

0

0

2

4

Chemie

CHE

1

0

0

0

1

Základy ekologie

ZEK

1

0

0

0

1

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

IKT

1

2

1

1

5

Ekonomika

EKO

0

0

1

2

3

Technické kreslení

TEK

2

2

0

0

4

Strojnictví

STC

1

2

1

0

4

Počítačem řízené stroje

PRS

0

0

0

2

2

Elektrotechnika

ELE

2

0

0

0

2

Elektronika

ELN

0

2

0

0

2

Mechatronika

MTR

0

0

3

2

5

Strojírenská technologie

STT

2

2

0

0

4

Výrobní technologie

VTE

0

0

2

2

4

Odborný výcvik

OVY

6

9

12

10,5

34,5

Celkem

33

33

34

33,5

133,5

Obor vyžaduje stanovení zvláštních zdravotních požadavků. Studium je nevhodné pro uchazeče, kteří trpí:
– Prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře.
– Prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
– Prognosticky závažným chronickým onemocněním kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, protože při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami,
– Prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsových stavů.