Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)


Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa: PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507
Identifikační údaje partnera
Název partnera: Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace
Oficiální adresa: Zengrova 1, 70300 Ostrava - Vítkovice
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141 - nejsme plátci DPH
Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Řežáb

Podporované aktivity


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook