Oslavy 100 let Zengrovky

Podatelna:

Sekretariát: Ivana Stoklasová

tel.: +420 552 304 232

ID Datové schránky: 3hpgggq

e-mail: sekretariat[zavináč]spszengrova[tečka]cz


Vrátnice - spojovatelka:

Tel.: +420 552 304 231


                   

Historie „Zengrovky“ v kostceJak šel čas - pár významných dat, událostí a osobností

17. 9. 1919 - Založena státní československá průmyslová škola v Ostravě - Vítkovicích, výuka zahájena provizorní budově na Pohraniční ulici, jsou vyčleněny parcely pro výstavbu nové budovy na Zengrově ulici, prvním ředitelem se stává ing. L. Husák.


Rok 1919/20 - Ve druhém pololetí zahájen praktický výcvik ve sklepě učňovského domu VŽ, které zapůjčily a zdarma instalovaly zařízení.


Rok 1922/23 - Ve škole probíhají první maturitní zkoušky.


Rok 1927 - Ředitelem byl jmenován ing. Jiří Čihák, do té doby profesor průmyslové školy na Smíchově, výrazně se zasloužil o urychlení výstavby nové školní budovy.


1. 9. 1929 - Zahájena výuka v nové, na svou dobu moderní budově na Zengrově ulici, např. tehdy vybudovaná kotelna ústředního topení sloužila do r. 1986.


Rok 1932 - Otevřena učňovská škola kovodělná a elektrotechnická.


Rok 1939/40 - V přízemí budovy zřízena německá průmyslová škola, ubytováno německé vojsko.


Rok 1942/43 - Ředitel ing. Čihák nuceně předčasně penzionován, odchod dalších vyučujících, školu řídí ing. O. Prükner.


23. 11. 1943 - Při náletu spojenců na Berlín zahynulo devět žáků naší školy, další sedmnáct zahynulo v koncentrácích a na následky válečných útrap, tyto události připomíná pamětní deska v prvním poschodí školní budovy.


29. 8. 1944 - Při náletu na Ostravu poškozena obytná budova ředitele, kotelna, laboratoře a střecha dílen, v hlavní budově poškozeny zdi a rozbita okna.


Rok 1945 - Po odvolání dosavadního ředitele řídí chod školy ing. A. Laník, pak vystřídán ing. J. Benešem.


Rok 1946 - Zřízeno stavební oddělení, mistrovská škola hutnická, večerní kurzy strojní, hutní a elektrotechnické.


Rok 1947 - Vítkovické železárny přebírají oficiální patronát nad naší školu.


Rok 1951/52 - Stavební oddělení přesunuto do Ostravy - Přívozu, kde vzniká samostatná průmyslová škola.


Rok 1954 - Členění na vyšší školu strojnickou, vyšší školu energetickou, vyšší školu hutnickou a školu pro pracující.


Rok 1956 - Přístavba osmi nových učeben, i tak je ještě řada tříd v budově NHKG na Zengrově ulici.


Rok 1957 - Ředitelem se stává ing. O. Turek, do užívání je předána nová tělocvična.


Rok 1969 - Učitelem školy se stal ing. A Janec, pozdější inspektor a vedoucí školského odboru KNV, KV KSČ, v letech 1975 až 1983 ředitel naší školy.


Rok 1975 - Vypracován projekt přestavby suterénu a administrativního centra školy, v dalším roce zahájena stavba elektrolaboratoří.


Rok 1976 - První jarní dálkový pochod J. A. Komenského, zahájena tradice strojařských padesátek.


Rok 1978/79 - 1 200 studentů denního a 1 322 dálkového studia.


Rok 1979 - Rok ve znamení oslav 60. výročí vzniku školy, slavnostně otevřena Síň tradic, představující historii školy i plány socialistické výchovy, škola vyzdobena symboly a nápisy v duchu dané doby, uspořádán maratón osvobození.


Rok 1981 - V Ostravském večerníku hodnotí ing. Janec rekonstrukci školní budovy a plánuje: " Přestavba dílen bude zahájena v roce 1982. Na výstavbu čeká školní bazén, jídelna a další tělocvična." Učitelé školy organizují středoškolské hry mládeže v atletice, účast studentů z celé republiky.


Rok 1983 - Ředitelem školy ing. B. Wolf.


Rok 1986 - Dokončena rozsáhlá rekonstrukce kotelny, nové ústřední topení ve školní budově.


Rok 1987 - Otevřena učebna výpočetní techniky se sedni osmibitovými počítači Tesla PMD - 85.


27. 11. 1989 - Demonstrační stávka na podporu požadavků studentů a herců, účast většiny pedagogů i žáků.


Rok 1990 - Odvolán ředitel ing B. Wolf, do funkce jmenován ing. L. Muroň, v 60. letech učitel odborných předmětů na naší škole.


Rok 1991/92 - Další úpravy budovy a zvláště kotelny - přechod od pevných paliv na plyn.


Rok 1993 - Zahájena spolupráce s technickým lyceem v Remeši, skupina kolegů na návštěvě ve Francii. Ředitel L. Muroň dává výpověď a odchází ze školství, na základě konkurzu se stává ředitelem P. Míka, jmenuje své zástupce - J. Mlýnka a T. Řežába.


Rok 1994 - Zahájena výuka nových oborů - strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku, elektrotechniku, automatizaci a automobilní techniku, technická administrativa.


Rok 1995 - Součástí pochodu J. A. Komenského se stává běh, studenti z Remeše na návštěvě v naší republice, spolupráce bohužel končí, zahájena spolupráce s gymnáziem v Rüdersdorfu v SRN.


Rok 1998 - Na vlastní žádost odchází ředitel P. Míka, školu řídí J. Mlýnek, který byl 21. 10. 1998 na základě konkurzu jmenován ředitelem školy.


Rok 2001 - Žáci poprvé zakládají studentské společnosti (firmy), fungující pod záštitou organizace Junior Achievement, kterou založil v USA Tomáš Baťa.


Rok 2005 - Zahájena výuka nového oboru - technické lyceum.


Rok 2006 - Organizace 12. ročníku mezinárodní soutěže studentů středních škol v design technologiích Autodesk Academia DESIGN.


Rok 2007 - Vyhlášení 1. ročníku studentské odborné soutěže Den strojařů, pořádané Moravskoslezským strojírenským klastrem.


Rok 2008 - Spoluúčast na oslavách 100. výročí povýšení obce Vítkovic na město.


Rok 2009 - Zahájena výuka podle nového školního vzdělávacího programu (ŠVP).


Rok 2012 - Z odborné soutěže "Den strojařů" se stává mezinárodní soutěž. Soutěžící ze strojních škol České republiky, Slovenska a Polska si měří své dovednosti před odbornou komisí. Je ustanoveno jednotné zadání.


Rok 2012/13 - V rámci optimalizece středního školství dochází k oborovému sloučení některých tříd ze střední školy v Ostravě - Kunčičkách. Přechází k nám noví studenti i kantoři.


Informace o škole | Obory | Plán akcí | Ke stažení | Jídelna | Bakaláři - klasifikace ,rozvrh, zastupování, docházka | Školní facebook