Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK

OKAP

Operační program:

Prioritní osa:

Specifický cíl:

Registrační číslo projektu:

Výzkum, vývoj a vzdělávání

PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání

Priorita osa: PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl: SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Identifikační údaje partnera

Název partnera:

Oficiální adresa:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Zengrova 1, 70300 Ostrava – Vítkovice

000602141 

CZ000602141 – nejsme plátci DPH

Mgr. Tomáš Řežáb

Identifikační údaje partnera

Název partnera: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace

Oficiální adresa: Zengrova 1, 70300 Ostrava – Vítkovice

IČ: 000602141

DIČ: CZ000602141 – nejsme plátci DPH

Statutární zástupce: Mgr. Tomáš Řežáb

Podporované aktivity

Odborné                     Název aktivity

Povinná aktivita          Vzdělávaní učitelů – odbornost

Povinná aktivita          Regionální oborová centra

Povinná aktivita          Zavádění prvků duálního vzdělávání

Povinná aktivita          Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání

Nepovinná aktivita     Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků, školní a krajská kola ve vybraných oborech

Kód KA

o3

o5

o7

o9

o8

Odborné aktivity

Povinná aktivita: Vzdělávání učitelů – odbornost (Kód KA: o3)

Povinná aktivita: Regionální oborová centra (Kód KA: o5)

Povinná aktivita: Zavádění prvků duálního vzdělávání (Kód KA: o7)

Povinná aktivita: Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání (Kód KA: o9)

Nepovinná aktivita: Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků, školní a krajská kola ve vybraných oborech (Kód KA: o8)

Odborné aktivity

Kariérové                     Název aktivity

Povinná aktivita           Vznik Centra kariérového poradenství

Povinná aktivita           Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP

Povinná aktivita           Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání

Povinná aktivita           Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe

Nepovinná aktivita      Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP

Nepovinná aktivita      Propojení KP s trhem práce

Kód KA

k1

k2

k4

k6

k3

k7

Kariérové aktivity

Povinná aktivita: Vznik Centra kariérového poradenství (Kód KA: k1)

Povinná aktivita: Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP (Kód KA: k2)

Povinná aktivita: Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání (Kód KA: k4)

Povinná aktivita: Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe (Kód KA: k6)

Nepovinná aktivita: Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP (Kód KA: k3)

Nepovinná aktivita: Propojení KP s trhem práce (Kód KA: k7)

Kariérové aktivity

Polytechnické            Název aktivity

Povinná aktivita           Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben / dílen / laboratoří

Povinná aktivita           Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli

Povinná aktivita           Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

Nepovinná aktivita      Projektové dny/výjezdy žáků

Kód KA

p3

p4

p6

p5

Polytechnické aktivity

Povinná aktivita: Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ – sdílení učeben / dílen / laboratoří (Kód KA: p3)

Povinná aktivita: Dovednostní workshopy s cílem podpořit polytechnické vzdělávání, ve spolupráci se zaměstnavateli (Kód KA: p4)

Povinná aktivita: Odborné technické kroužky pro žáky SŠ (Kód KA: p6)

Nepovinná aktivita: Projektové dny/výjezdy žáků (Kód KA: p5)

Polytechnické aktivity

Jazyky                           Název aktivity

Povinná aktivita           Prezentiáda

Povinná aktivita           Den ve firmách

Povinná aktivita           Kroužky cizího jazyka 1

Povinná aktivita           Kroužky cizího jazyka 3

Kód KA

j2

j3

j4

j4

Jazyky

Povinná aktivita: Prezentiáda (Kód KA: j2)

Povinná aktivita: Den ve firmách (Kód KA: j3)

Povinná aktivita: Kroužky cizího jazyka 1 (Kód KA: j4)

Povinná aktivita: Kroužky cizího jazyka 3 (Kód KA: j4)

Jazykové aktivity

Gramotnost                Název aktivity

Povinná aktivita           Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků

Povinná aktivita           Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

Gramotnost

Povinná aktivita: Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků (Kód KA: g3)

Povinná aktivita: Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání (Kód KA: g4)

Gramotnostní aktivity