Spolupráce ze ZŠ, příp. MŠ - sdílení učeben / dílen / laboratoří

p3

Žáci základních škol si mohou prohlédnout naši průmyslovou školu, jsou jim nabídnuty ukázky vyučovaných předmětů podle jejich zájmu o studijní nebo učební obor. Výuka probíhá v nově pořízených nebo inovovaných učebnách SPŠ. Následuje exkurze do některé z technicky zaměřených firem v okolí Ostravy.

Dovednostní workshopy

p4

Odborné technické kroužky pro žáky SŠ

p6
 1. Kroužek programování CNC
  Náplní Kroužku programování CNC jsou základy obsluhy řídícího systému Heidenhain pro obráběcí centra.
 2. Od nápadu k výrobku – dva týmy tvoří
  Smyslem je seznámit žáky s technologií 3D tisku a jeho možnostmi. Žáci vytvoří v softwaru Inventor virtuální 3D modely a uvidí skutečný tisk výrobku.
 3. Kroužek svařování
  Žáci si prakticky vyzkouší metody svařování. Cílem je podnítit zájem o tuto oblast a další vzdělávání.
 4. Kroužek automobilních montáží
  Náplní kroužku je seznámení žáků s osobním vozidlem, jeho jednotlivými částmi, bezpečnostními prvky a elektronickými systémy. Přínosem bude získání nových praktických zkušeností.
 5. Kroužek 3D měření
  Žáci mají možnost si prakticky vyzkoušet obsluhu měřících přístrojů a 3D měřícího centra.
 6. Školní technická společnost
  Smyslem Školní technické společnosti je vytvoření modelového prostředí pro rozvoj podnikatelských kompetencí žáků a poskytnutí možnosti rozvíjet své obchodní dovednosti.

Projektové dny / výjezdy žáků

p5

V průběhu studia žáci SŠ navštíví technické památky, muzea a technické firmy.