Vzdělávání učitelů - odbornost

o3

V rámci vzdělávání učitelů jsou učitelé odborných předmětů a praxe školeni (AutoCAD, Corel Draw, Edge CAM, Inventor HSM, iTNC, Kovoprog, souřadnicový stroj)

Za školní rok 2018/2019 se těchto školení zúčastnilo celkem 18 podpořených osob.

Školení: EDGECAM, 3D měření, AutoCAD, Inventor HSM, iTNC 530, 540, 3D technologie, svařování

Regionální oborová centra

o5

V rámci vytvoření Regionální oborová centra je vytvoření Centra 3D technologií a inovace dílen. Byly zakoupeny 3D tiskárny a pásová pila. V rámci aktivity je zajištěn i spotřební materiál

Vytvořením Centra 3D technologií seznamujeme žáky se současnou technologií 3D tisku a jeho možnostmi.

Inovací dílen žáky seznamujeme s dělením materiálu a prakticky provedou dělení materiálu pro výuku. Dále chceme formou semináře seznámit ostatní pedagogické pracovníky oborových center ze škol podobného zaměření.

 

V rámci této aktivity spolupracujeme v oblasti 3D tisku s firmou DEVELOP centrum s.r.o. a v oblasti inovace dílen s firmou AXIS TECH, s.r.o.

Výstupem jsou návodná videa k obsluze nových technologií.

Zavádění prvků duálního vzdělávání

o7

Žáci oboru Mechanik seřizovač – mechatronik a Obráběč kovů jsou v rámci praxe zaměstnávání ve firmách v regionu. Dále jsou pro tyto žáky zajišťovány osobní ochranné pracovní pomůcky.

Firmy podporující tuto aktivitu:

Armatury Group, a.s.

Axis Tech, s.r.o. 

BORCAD cz, s.r.o. Fryčovice

Brembo Czech, s.r.o

CZECH PRINT CENTER, a.s.

Elektrárna Dětmarovice, a.s.

ERWIN QUARDER CZ, s.r.o.

HP-Trend, s.r.o.

Huisman Konstrukce, s.r.o.

Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o.

KOMA INDUSTRY, s.r.o.

 

LIBERTY OSTRAVA, a.s.

Maxion Wheels Czech, s.r.o.

MCAE Systems, s.r.o. Kuřim 

PF PLASTY cz

Těžká mechanika – Vítkovice

V-NASS, a.s. 

Vaněk Jiří, s.r.o.

Vítkovické slévárny, s.r.o.

VÍTKOVICE STEEL, a.s.

VŠB-TUO – laboratoř slévání

VŠB-TUO – laboratoř tváření

Odborné exkurze žáků SŠ podle oboru vzdělání

o9

Jednodenní exkurze do firem navazující na učivo tematického celku vyučované v daném ročníku.

Přehled exkurzí pro školní rok 2018/19

Soutěže a přehlídky odborných dovedností žáků

o8

Podporována je soutěž Mezinárodní den strojařů – týmová soutěž žáků středních škol z České republiky, Slovenska a Polska na jednotné téma zadané z praxe. Podpořeni z projektu budou jen žáci ze škol MSK.

Mezinárodní den strojařů 2019