Prezentiáda

j2

Prezentiáda výrobků Školní technické společnosti – soutěž v bilingvních prezentacích ekonomicko-technických týmů.

Prezentiáda v odborné a mediální komunikaci Prezentuj sebe a školu – 2. část, soutěž v odborných strojírenských a mediálních komunikativních a prezentačních dovednostech v českém a cizím jazyce.

Den ve firmách

j3

Kroužky cizího jazyka 1

j4

Kroužky cizího jazyka s podporou rozvoje čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností s profesním zaměřením.

Kroužky cizího jazyka 3

j4

Kroužky cizího jazyka s podporou rozvoje čtenářské gramotnosti a komunikačních dovedností s profesním zaměřením.