Vznik Centra kariérového poradenství

k1

Během projektu OKAP na naší škole vznikne CKP. Bude používáno pro konzultace VP/KP (výchovného/kariérového poradce)se žáky a rodiči, pro realizaci metodických schůzek VP/KP v rámci projektu. Jedná se o investiční aktivitu, díky které bude pořízeno vybavení do zvolených prostor ve škole. CKP má prostor pro formální i neformální setkávání.

Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP

k2

Tuto aktivitu realizuje partner Centrum kompetencí z.s. a partner KVIC

Obsahuje následující aktivity, kterých se účastní KP a TU 1. ročníků:

  1. Mapování kompetencí CH-Q
  2. Vedení rozhovoru v poradenství, individuální práce s žákem
  3. Práce se skupinou/vedení skupiny v poradenském procesu
  4. Zážitkové poradenství dle Thomase Dienera
  5. Motivace skrze osobní příběh žáka
  6. Vzdělávání TU 1. ročníků – Kurz k využití dotazníku B3, Vztahy ve třídě – probíhalo během podzimu nás na škole

Vzdělávací programy směřují k podpoře žáků ve vzdělávání a jejich následnému uplatnění na trhu práce.

Práce se žáky s cílem motivace ke studiu a snížení předčasného odchodu ze vzdělávání

k4

Obsahuje následující aktivity, kterých se účastní KP Obsahuje následující aktivity:

  1. Motivační workshop pro žáky 1. ročníků SŠ – realizuje škola sama
   Cíl aktivity:
   Pro žáky nasupující do 1. ročníku pořádá naše škola již od roku 2001 motivační workshop, který má žákům pomoci aklimatizovat se na nové prostředí, seznámit se s novými spolužáky a třídním učitelem. Jeden z cílů je prožitek volnočasových aktivit, který má sloužit jako příklad aktivního trávení volného času. Dvoudenní pobyt má pomoci k vytvoření zdravého a respektujícího klimatu v nově vznikajícím třídním kolektivu a také vyjasnit specifika studia na technické stření průmyslové škole.
  2. Dvoudenní výjezdový kurz pro žáky navazuje na kurz Motivace skrze osobní příběh žáka.

Metodická podpora, sdílení, výměna příkladů dobré praxe

k6

Tuto aktivitu realizuje partner Centrum kompetencí z.s.

Obsahuje následující aktivity, kterých se účastní KP a VP:

  1. Konference – výměna příkladů dobré praxe
  2. Metodické schůzky VP a KP, sdílení zkušeností a setkávání VP/KP partnerských škol
  3. Metodická podpora TU 1. ročníků

Vzdělávání pedagogů včetně VP/KP

k3

Tuto aktivitu realizuje partner Centrum kompetencí z.s. a partner KVIC
Obsahuje následující aktivity, kterých se účastní KP:

  1. Kurz Mediace
  2. Vybrané psychologické a sociologické směry, o něž se opírá kariérové poradenství
  3. Praktické nástroje pro kariérové poradenství – práce s pomůckami

Propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce

k7

Tuto aktivitu v případě zájmu zaštítí Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Cílem je vytvoření platformy k propojení kariérového poradenství ve školách s trhem práce. V rámci aktivity boudo na základě zájmu školám poskytovány osobní nebo on-line konzultace, podpůrné informační nástroje, virtuální i fyzické prostředí pro sdílení dobrých praxí a kazuistik.