Gramotnostní podpora k vyrovnání úrovně žáků

g3

Kroužky vyrovnání gramotnostní úrovně – Matematika, Jazyk český: Kroužky ke gramotnostní podpoře budou směřovat k vyrovnání úrovně žáků a zaměří se na podporu rozvoje gramotnosti při přechodu ze ZŠ na SŠ a při přechodu do vyšších ročníků na SŠ. Rozšíření dovedností jazykových, čtenářských, logických, myšlenkových strategií při řešení různých typů úloh.

Podpora aktivit žákovského studijního klubu v rámci neformálního vzdělávání

g4

Vytvoření studijního koutku s vybavením pro podporu gramotnosti a vyrovnávání úrovně žáků. Literatura, deskové hry, relaxační zóna ke studiu, čtení a odpočinku.