3D talent

Slavnostní ukončení projektu 3D TALENT 2021

0 Comments

V pátek 28.5.2021 proběhlo slavnostní ukončení projektu 3D TALENT 2021 a předání cen soutěže žákům.
Hlavním cílem projektu je rozvoj technického vzdělávání v našem regionu. Do projektu bylo aktivně zapojeno 20 talentovaných žáků z 2. ročníku oboru Strojírenství – výpočetní technika, kteří na základě diagnostiky talentu a vlastního zájmu mají motivaci k rozvoji svých odborných kompetencí, zajímají se o práci a činnosti v oblasti moderních technologií.
Soutěž o nejlepší propagační předmět a přínos pro zlepšení kultivovanosti města byla jednou z klíčových aktivit projektu, která proběhla v měsíci únoru 2021.
Úkolem zapojených žáků bylo vytvořit v software Autodesk Inventor a s využitím 3D tisku a 3D per konkrétní propagační předmět, který by prezentoval město Ostrava a mohl posloužit městu k aktivní propagaci. Dále pak vytvořit návrhy pro zlepšení kultivovanosti města, které by mohly být využitelné v praxi.

Více informací