Prvními úkoly v projektu byla tvorba loga, které je sestaveno z očekávání jednotlivých žáků od projektu. Ze všech výtvorů si pak skupina zvolila jedno, které jsme poskytli do soutěže všech zapojených škol v projektu. Dále se tvořil jeden plakát zahrnující naše očekávání a každý žák si udělal v aplikaci chatterpix krátké videopředstavení.

V lednu proběhl také první hromadné online setkání, kde se všichni seznámili se zapojenými učiteli a některými ze 186 zapojených žáků z Turecka, Itálie, Francie, Portugalska a Polska.

Na únor mají žáci za úkol vytvořit výstup k Světovému dni bezpečného internetu a připravit představení školy, města a země. Na konci února se opět setkají žáci online.

WRITING SHORTENS DISTANCES
WRITING SHORTENS DISTANCES

V únoru jsme představili školu (viz obrázek) a přemýšleli nad bezpečností na internetu (viz obrázek). Na závěr měsíce jsme se sešli v aplikaci Google Meet a bavili se o svých zájmech – sport, hry a filmy. Bylo to zajímavé, nakonec jsme zapomněli na ostych a bavili se spolu, jak nám jdou hlavně počítačové hry. 

Na březen byla jako hlavní úkol vybrána prezentace o naší zemi a městě. V našem prostoru Twinspace na nás čekají práce ze všech zapojených zemí, abychom se dozvěděli plno zajímavých informací. Jak jsme pozorní čtenáři a kolik jsme si zapamatovali si ověříme 24. března, kdy se sejdeme a budeme se vzájemně dotazovat na obsahy našich úkolů. Už se těšíme na další zajímavé setkání.

Prezentace naší země.

 

Každý měsíc nás čekají další úkoly a setkávání se nad různými tématy. 

Our school
E Safety on Internet

V dubnu jsme seznamovali naše spolužáky v projektu s uměním, hudbou a kuchyní naší země formou prezentací a následně jsme na webináři hráli kahoot, v němž byly různé otázky a my museli vysvětlovat naše odpovědi. Procvičili jsme si tak čtení i mluvení a dozvěděli se mnoho o ostatních zemích.
V květnu jsme připravovali téma: Climate change (klimatické změny) formou e-knihy: https://www.storyjumper.com/book/read/107905236/60a23a12a4100. Následoval poslední online webinář s kvízem k tématu.
Celý projekt je završen vznik společné eknihy o projektu: https://www.storyjumper.com/book/read/108655816/60aa0c3a9cd2f#page/98 a
ečasopisu na konverzační témata: https://en.calameo.com/books/006724736b93ba210e3d4
Jako památku nám kromě přátel na dopisování zůstanou zážitky, zkušenosti a také certifikát. Projekt se nám docela líbil a rádi bychom zase navázali na tuto zajímavou činnost v hodinách angličtiny.

Prezentace:

Art
Cuisine
Music

Certifikát

Certifikát