Kontakty pro krizové situace

Linka důvěry Ostrava
nepřetržitý provoz: +420 596 618 908, +420 737 267 939

Linka bezpečí
+420 116 111 zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let

Rodinná poradna

Centrum sociálních služeb, Jahnova 867/29, Ostrava – Mariánské Hory

+420 595 054 000, +420 605 292 252, webové stránky

Krizové centrum Ostrava

Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice

+420 596 110 882-3, +420  732 957 193, webové stránky

Středisko výchovné péče

Antošovická 258, Ostrava – Koblov

+420 596 239 202-3, webové stránky

Okresní metodička prevence

Mgr. Kateřina Ciklová

+420 553 810 768, +420 605 974 367, ompostrava@seznam.cz

Bílý kruh bezpečí

28. října 124, Ostrava

+420 116 006, webové stránky

Kariérové poradenství

Školská poradenská zařízení (PPP a SPC)

PPP Kpt. Vajdy 2656/1a, Ostrava – Zábřeh

+420 553 810 700, +420 553 810 701, +420 733 165 151

PPP 17. listopadu 1123, Ostrava – Poruba

+420 553 810 750, +420 553 810 751, +420 733 165 152, +420 733 165 153

Webové stránky

Informační a poradenská střediska pro volbu povolání (IPS) při úřadech práce

+420 950 143 109, +420 950 143 362, +420 950 143 110, webové stránky

Informační centra pro mládež (ICM)

Webové stránky

Prezentace vysokých škol

Online veletrh vysokých škol

Přehled studijních oborů a VŠ

Statistika školství

Vejška

Vzdělávací nabídku škol najdete v Informačním systému mládeže na www.imc.cz, na stránkách www.vzdelani.cz, nebo www.najdivs.cz.

Přihláška na VŠ

Odkaz 1

Odkaz 2

Dny otevřených dveří na VŠ

Webová stránka

Informace o Národních srovnávacích zkouškách

Webová stránka

Příprava na přijímací zkoušky na VŠ

Webová stránka

Hledání zaměstnání

Odkaz 1

Odkaz 2

Užitečné praktické rady jak napsat žádost o místo, motivační dopis, životopis, co se očekává u přijímacího pohovoru a jak tam vystupovat na
www.infoabsolvent.cz.

Poradenství zaměřené na evropské možnosti práce nebo studia:
Národní informační centrum pro mládež (NICM).

Euroguidance poradí se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, informuje o kariérovém poradenství v rámci České republiky i Evropy – euroguidance@dzs.cz.

Europass pomůže doložit vše, co umíte. Nabízí životopis, motivační dopis a další dokumenty o znalostech a dovednostech klientů www.europass.cz.

Eurodesk je evropská síť, která působí ve 34 zemích a umožňuje mladým lidem rychlý přístup k evropským informacím na  www.eurodesk.cz.

Učitelské noviny

Učitelské noviny se seznamem škol je možno objednat přímo na stránkách nakladatele.

SCIO testy

Národní srovnávací zkoušky nahrazují nebo doplňují přijímačky na desítky vysokých škol v České republice a na Slovensku. Probíhají šestkrát ročně na mnoha místech.

Přihlásíte se sami nezávisle na přihlášce na VŠ. Můžete se přihlásit kdykoliv, i před přihlášením na VŠ. Počítá se jen váš nejlepší výsledek. S jedním výsledkem se dostanete na desítky fakult.

Seznam fakult

Termíny zkoušek

SCIO – Magazín a newslettery