Autoškola KISS

0 Comments

Pro žáky naší školy připravila autoškola KISS speciální cenovou nabídku.

Řidičský průkaz pro skupinu “B”

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení vozidel, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg a vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

  • věk min. 17.5 – 18 let
  • zdravotní způsobilost odborná způsobilost
  • obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců
  • nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů,
  • nebýt držitelem platného řidičského oprávnění uděleného jiným členským státem

Rozsah výcviku:

  • Teorie 5 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
  • 1 hodina: výuka o ovládání a údržbě vozidla
  • 3 hodiny: výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
  • 1 hodina: výuku zdravotnické přípravy
  • 1 hodina: opakování a přezkoušení

Praxe
28 hodin: výcvik v řízení vozidla

2 hodiny: výcvik praktické údržby

4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy

Cena
Standartní výcvik 2- 3 měsíce / jízda 1x týdně 13 600kč

Kontakt:

K.I.S.S. vzdělávání s.r.o.
Autoškola KISS
U Staré elektrárny 1881/4
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
kysova@kiss-vzdelavani.cz
tel. +420 739 093 819