Hodnocení přeboru SPŠ v silových disciplínách

HODNOCENÍ SOUTĚŽE NEJLEPŠÍ SPORTOVEC SPŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

0 Comments

Na naší škole má klání o nejlepšího sportovce školy dlouholetou tradici. Letos proběhl již 12. ročník. Ve výsledkové listině je hodnoceno 237 žáků, kteří obdrželi alespoň 1 bod do této soutěže. Získat body mohou žáci během celého školního roku za reprezentaci naší školy v soutěžích mezi SŠ, při školních přeborech a ve dvanácti vypsaných disciplínách. V období po covidu byly soutěže mezi SŠ značně omezené. Zúčastnili jsme se 2 přeborů, kde se se nám výsledkově dařilo. V soutěžích na SPŠ si žáci mohli vybrat z 10 druhů sportů, např. florbal, stolní tenis, šachy, šplh, páka, sudoku apod. Vypsané disciplíny žáci plní v hodinách tělesné výchovy a jsou součástí známky v daném pololetí.

Největší účast žáků na školních soutěžích je tradičně ze tříd 1. C, 3. A a 3. B, což se nakonec projevilo i v celkovém pořadí v jednotlivých kategoriích. Ve dvou z nich byly výsledky poměrně těsné. Největší rozdíl v počtech získaných bodů byl v kategoriích žáků 3. a 4. ročníků, kde Ondra Adámek vyhrál s náskokem 20 bodů.

Všem, kteří se umístili na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích, budou na památku předány poháry. Věnuje je Klub přátel při SPŠ Ostrava-Vítkovice. Děkuji všem žákům a kolegům, kteří se účastní či organizují tuto tradiční soutěž.

Konečné pořadí v jednotlivých kategoriích:

V kategorii dívek 1. – 4. ročníků:

1. místo       Šmahlíková Anežka      3. B    88 bodů
2. místo       Prchalová Kristýna          1. E    86 bodů
3. místo       Vyhnálková Karolína      3. B    61 bodů    

V kategorii chlapců 3. a 4. ročníků:

1. místo       Adámek Ondřej            3. A   88 bodů
2. místo       Střelecký Tomáš             4. B    60 bodů
3. místo       Hurina Ondřej                 3. B    60 bodů

V kategorii chlapců 1. a 2. ročníků:

1. místo       Válek Vojtěch                1. C   85 bodů
2. místo       Majer Radim                   1. C    76 bodů
3. místo       Quarda Adam                  1. D   52 bodů

Kompletní výsledková listina:

Dívky 1. – 4. ročník
Chlapci 1. a 2. ročník
Chlapci 3. a 4. ročník