Budapešť s projektem Erasmus

S Erasmem do Budapešti

0 Comments

V rámci programu Erasmus+ Projekty mobility osob – Klíčová akce (KA1) – Vzdělávací mobilita jednotlivců a Aktivity (K102), která podporuje mobilitu žáků a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, realizuje naše škola projekt číslo (EK) 2020-1-CZ01-KA102-077322 s názvem „Odborné zkušenosti v Budapešti“. Díky tomuto zapojení vycestovalo v neděli 29. 5. 2022 29 žáků školy na pracovní stáž do hlavního města Maďarska, Budapešti v rámci souvislé odborné praxe.  Účastníci stáže (23 strojařů a 7 ekonomů) budou v tomto městě pracovat ve firmách – strojaři: Csepeli Szerszámedzö, Landy, Gamma Zrt., NCT; ekonomové: právní firma Peterka a Partners, CEZ, DWS digital. Za tři týdny se dozvíme, s jakými zkušenostmi, poznatky a získanými dovednostmi se žáci vrátí zpět do školy. Věříme, že nově nabyté zkušenosti a dovednosti zúročí nejen ve školních lavicích, ale zejména ve svém budoucím osobním a profesním životě.

Projekty mobility osob v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže jsou decentralizovanou aktivitou a žádat o ně lze u Domu zahraniční spolupráce.  

Cílem této mobility je podpora studujících a umožnění jim osvojit si získané dovednosti, schopnosti a teoretické znalosti ze školy a zvýšit tak svůj osobní rozvoj a potenciální zaměstnatelnost. Účastníci mobilit si tak mj. mohou zdokonalit znalosti cizích jazyků, zvýšit si povědomí o jiných kulturách a zemích, zapojit se do sítě mezinárodních kontaktů, získat smysl pro evropské občanství a evropskou identitu. Obecně pak mobility rozšíří přechod mezi formálním a neformálním vzděláváním, odbornou přípravou a trhem práce či podnikáním.