společného dárcovství krve

Společného dárcovství krve

0 Comments

Naše škola se v rámci předmětu OBN zúčastnila společného dárcovství krve plnoletých žáků 3. ročníků, kteří projevili zájem bezplatně darovat stále nedostatkovou krev.

Letos to byl již desátý ročník.

Termín byl stanoven na středu 18. 5. 2022. Dárcovství proběhlo v krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava–Poruba. Z celkového počtu 15 žáků bylo při přísných kritériích k samotnému odběru vybráno 11. Mohlo nás být více, avšak někteří nenašli potřebný kus odvahy k účasti na této prospěšné aktivitě.

Všem níže uvedeným studentům, kteří se podíleli na dárcovství, děkujeme za vzornou propagaci naší SPŠ.

Dárcovství se zúčastnili:

  • 3. A – Michal Delinčák, Jan Kafna a Ondřej Šikula
  • 3. B – Anežka Šmahlíková, Ondřej Hurina, Roman Bamhor a Lukáš Drahota
  • 3. C – Filip Vahalík a Filip Piskoř
  • 3. D – Adéla Hluchníková, Vojta Červ a Jakub Malčík