Okresní přebor SŠ v přespolním běhu.

Sportovně turistický kurz 2. ročníků

0 Comments

Vážení rodiče a žáci,

ve dnech 6. – 10. 6. 2022 pořádá předmětová komise tělesné výchovy pro žáky 2. ročníků sportovně turistický kurz v Ostravě a jejím okolí. Kurz vychází z tematických plánů pro předmět Tělesná výchova a proto je účast žáků povinná. Jelikož jsou instruktoři objednáni a musí se zaplatit, žákům se peníze při jejich neúčasti na programu nebudou vracet. Vše bylo konzultováno s vedením školy.

Do programu kurzu jsou zařazeny sportovní aktivity (cykloturistika, turistika, sjíždění řeky a netradiční sporty), které nejsou běžně prováděny v hodinách tělesné výchovy. Náklady spojené s programem kurzu budou asi 420 Kč. Výběr peněz podle programu jednotlivých tříd (skupin) budou provádět vyučující TEV v daných třídách do 26. 5. 2022.

Po absolvování kurzu a jeho vyúčtování bude 100 Kč z vybrané částky vráceno žákům, kteří přispěli do fondu Klubu přátel při SPŠ.

Termín informační schůzky s žáky bude dne 26. 5. 2022 v 9:25 v tělocvičně SPŠ, kde budou účastníci seznámeni se všemi potřebnými informacemi ke sportovnímu kurzu.

Jaroslav Andrejko
garant předmětové komise TEV