Spolu ruku v ruce

Pozvánka na akci Moravskoslezského kraje s názvem „Spolu ruku v ruce“

0 Comments

Vážená paní, Vážený pane,

dovolte mi, abych Vás touto cestou oslovil ve věci pozvání na 3. ročník benefiční akce Moravskoslezského kraje s názvem „Spolu ruku v ruce“, jejímž hlavním účelem je vyjádření podpory neformálním pečujícím a osobám, jejichž soběstačnost je snížena z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu, a to prostřednictvím přiblížení jejich života široké veřejnosti.

Tato událost se uskuteční dne 14. 5. 2022 v prostorách Trojhalí Karolina v Ostravě a nabídne nejen hudební vystoupení interpreta Sebastian, bubenického souboru Rytmy a kapely DESmod, ale také bohatý doprovodný program pro rodiny s dětmi. Návštěvníci se mohou těšit na Cirkus trochu jinak, slackline exhibice, taneční vystoupení Duo Hybrids Crew a zážitkové, interaktivní workshopy, jejichž cílem je dosáhnout výše popsaného účelu akce. Účastníci si budou moct vyzkoušet zvukovou střelbu, simulaci zrakového postižení i jiných zdravotních překážek, dále budou moci zhlédnout, jak probíhá polohování nemocného v domácím prostředí či se seznámit s kompenzačními pomůckami prostřednictvím nácviku práce s nimi.

Vstupné na akci je dobrovolné, přičemž výtěžek z něj bude použit pro benefiční účel v podobě podpory dvou projektů svépomocných skupin sdružujících neformální pečovatele o blízkou osobu s postižením.

Touto cestou bych Vás chtěl požádat o spolupráci související s předáním tohoto mého pozvání Vašim žákům, studentům a jejich rodinným příslušníkům. Formu předání necháváme na Vás. Pro tyto účely přikládáme leták s programem akce.

Za Váš podíl spolupráce bych Vám předem rád poděkoval. Současně přijměte mé pozvání na tuto akci, velmi rádi Vás na ní také přivítáme.

S pozdravem

Bc. Jiří Navrátil, MBA

náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

Spolu ruku v ruce. - leták 1. strana

 

Spolu ruku v ruce. - leták 2. strana