Olympiáda v anglickém jazyce - účastníci

OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE 2022 – Školní kolo

0 Comments

Ve středu 23. 2. 2022 se ve sborovně školy uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce, kterého se zúčastnilo 40 studentů 1. – 3. ročníků.

Olympiáda v anglickém jazyce - žáci

Po prvním kole (poslechová cvičení úrovně B2) postoupilo do konverzační části těchto 11 účastníků uvedených v abecedním pořadí, kteří museli získat pro postup do druhého kola min. 70% správných odpovědí z celkových 27 bodů: BARINEC Matěj – 2.B, ČIMBURA Richard – 3.B, CHODÍLKOVÁ Iveta – 3.F, KOLÁŘ Vojtěch – 1.A, MUCHOVÁ Tereza – 3.F, PLAČEK Roman –  3.B, RJABA Jiří – 1.A, SOKOL Matěj – 3.B, SVOBODA Petr – 3.D, ŠEVČÍK Jan – 2.B, VEČEŘA Adam – 1.C.

Olympiáda v anglickém jazyce - účastníci

Tito finalisté si postupně vylosovali pořadí a konverzační téma a odpovídali bez přípravy na otázky Mgr. Moniky Dundrové nebo Mgr. Dagmar Andrysové. Za jejich pohotovost, jazykovou správnost a výslovnost jim mohlo být přiděleno dalších max. 20 bodů.

Po sečtení bodů z obou částí byli vyhlášeni a oceněni 3 nejlepší borci:

3. místo – 41 bodů: Roman PLAČEK – 3.B

2. místo – 42 bodů: Vojtěch KOLÁŘ – 1.A

1. místo s postupem do okresního kola – 43 bodů: Jiří RJABA – 1.A

Olympiáda v anglickém jazyce - vítězové

Odměnou pro tyto tři vítěze (kromě dobrého pocitu) byly poukázky do internetového obchodu alza.cz v celkové hodnotě 1000,- Kč, které poskytl Klub přátel školy při SPŠ Zengrova 1, z.s.

Vítězům blahopřejeme!

Za PK ANJ:          Mgr. Dagmar Andrysová

                               Mgr. Monika Dundrová