VŠB Technická univerzita Ostrava

Den otevřených dveří na VŠB TUO

0 Comments

Srdečně zveme Vás a Vaše studenty na Dny otevřených dveří VŠB – Technické univerzity Ostrava, které se budou konat v pátek 21. ledna od 8 do 14 hodin a v sobotu 22. ledna od 9 do 13 hodin.

Vzhledem k probíhající pandemii se Dny otevřených dveří uskuteční formou prohlídek s průvodci. Akce se bude konat na Univerzitní aule a v budovách všech externích fakult/fakult sídlících mimo kampus. Hornicko-geologickou fakultu, Fakultu materiálově-technologickou i Fakultu strojní najdete v budově Univerzitní auly, Ekonomická fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta stavební a Fakulta bezpečnostního inženýrství chystají program ve vlastních budovách.

Doprava mezi porubským kampusem a externími fakultami je zajištěna.

Pokud se nebudete moci s vašimi studenty zúčastnit osobně, rádi vás uvítáme na Virtuálních dnech otevřených dveří, které začínají už ve čtvrtek, 20. 1. 2022 a proběhnou souběžně s kontaktními Dny otevřených dveří. Podobnější informace k oběma akcím najdete na webu: https://www.vsb.cz/dod

Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph. D., prorektorka pro studium