Prezentiáda v anglickém jazyce

0 Comments

ŠŤASTNÝCH 7

Již sedm kol anglické Prezentiády proběhlo na naší škole od zahájení projektu OKAP na podzim 2018. To poslední, zaměřené na prezentaci dosavadní marketingové strategie a návrh možného vylepšení propagace vybraného výrobku, se uskutečnilo v pátek 17. prosince 2021. Studenti oboru Ekonomika a podnikání se ho zhostili více než úspěšně. Nabídka prezentací různorodých produktů zahrnovala mimo jiné potravinové výrobky značek Kofola či Milka, basketbalový míč Molten nebo grafický tablet Wacos Intuos M, při jehož prezentaci nabídl student i ukázku vlastní umělecké tvorby za pomocí tohoto produktu.

V samotném závěru stál před porotou ve složení Ing. Modrovská, Mgr. Andrysová a Mgr. Dundrová nelehký úkol vybrat z velmi zdařilých prezentací ty nejúspěšnější. Vyrovnanost prezentačních výkonů a dokonalost připravené vizuální podoby prezentací výběr značně znesnadňovala, nicméně na absolutním vítězi se přece jen porota jednomyslně shodla. Stal se jím Matěj Machalíček ze 2.C se svou prezentací o Hondě Civic. Nikdo z prezentujících studentů však nepřišel zkrátka a všichni byli v tomto adventním čase obdarování věcnou cenou v podobě drobného dárku či poukázky na nákup v internetovém obchodě a sladké odměny.

A co jsme se mimo jiné z prezentací dozvěděli? Před opulentním hodováním v době vánočních svátků se hodila kupříkladu informace o 30% nižším obsahu cukru a o 50% větším obsahu kofeinu v kolovém produktu českého výrobce ve srovnání s jeho americkými konkurenty, neboť kdo by chtěl vánoční svátky zaspat a ještě k tomu zbytečně ztloustnout. 😃😃😃

Za tým realizátorů Monika Dundrová a Andrea Modrovská