Maturita

Logická olympiáda

0 Comments

Vedení školy a předmětová komise matematiky děkuje žákům, kteří se zapojili do letošního ročníku soutěže Logická olympiáda 2021. Vážíme si vaší snahy a chuti řešit logické a matematické úlohy a věříme, že i v příštím školním roce se do soutěže zapojíte znovu nejen vy, ale i další vaši spolužáci a kamarádi z řad žáků školy. Bohužel se však letos nikdo z našich žáků neprobojoval do krajského kola, ale přesto blahopřejeme těm nejlepším z vás, a ještě jednou děkujeme za účast a reprezentaci školy v této náročné logické soutěži.    

Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o soutěž znalostní, ale o soutěž schopností samostatného logického uvažování.

Do soutěže se celkem letos zapojilo rekordních 75 237 soutěžících z 3 286 škol z celé České republiky.

Výsledky soutěže