Doplňující volby do školské rady

0 Comments

Doplňující volby do školské rady, kdy se bude volit jeden člen z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků se uskuteční 24. 9. 2021 v prostorách školy nebo prostřednictvím anonymního internetového formuláře.

Jména kandidátů budou zveřejněna 15 dnů před konáním voleb.

Za volební komisi Ing. Vlasta Švachová