Dolní oblast Vítkovic

Studenti třídy 2.A absolvovali odborný výklad o vysokých pecích

0 Comments

Studenti třídy 2.A navštívili 16. 6. 2021 Dolní oblast Vítkovic, v rámci prohlídky absolvovali odborný výklad o vysokých pecích, zároveň měli možnost vystoupat na Bolt Tower, kde dokončili své projekty v rámci učiva českého jazyka – publicistický styl – reportáže o zajímavých stavbách Vítkovic.

Mgr. Lenka Hrušková