Třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků

0 Comments

Třídní schůzky rodičů a zákonných zástupců žáků budoucích 1. ročníků se konají  ve středu 23. 6. 2021 od 16:30 hodin.“

Informace k třídním schůzkám budou zaslány v elektronické podobě  zákonným zástupcům jednotlivých žáků do středy 16. 6. 2021 na jejich e-mailové adresy.

Součástí tohoto e-mailu budou následující dokumenty:

  • Informační dopis
  • Dotazník
  • Motivační workshop
  • Prohlášení rodičů
  • Informace pro nové strávníky
  • Informace pro školní průkaz ISIC