Prezentiáda

Prezentiáda – Mé oblíbené umělecké dílo

0 Comments

19. 5. 2021 proběhlo ve sborovně školní kolo Prezentiády – tentokrát na téma: Mé oblíbené umělecké dílo. Studenti mohli představit literární, výtvarné, hudební, filmové, divadelní dílo, případně i počítačovou hru. Porota hodnotila celkem 13 prací, hodnocena byla obsahová část, grafické zpracování, jazyková stránka, schopnost zaujmout, mluvený projev, celkový dojem.

Všem účastníkům děkuje Mgr. Lenka Hrušková

Více informací