Od 7. 12. 2020 platí nový „rotační“ rozvrh hodin.

Od 7. 12. 2020 platí nový „rotační“ rozvrh hodin.

0 Comments

sudém kalendářním týdnu budou do prezenční výuky do školy docházet tyto celé třídy: 1D, 2BCD, 3ABCE, 4ABCDE.

lichém kalendářním týdnu budou do prezenční výuky do školy docházet tyto celé třídy: 1ABC, 2AEF, 3DE, 4ABCDE.

Příští týden je kalendářně sudý.

 

Výuka praxe a odborného výcviku všech tříd školy probíhá vždy prezenčním způsobem (tedy každý týden na škole nebo na firmách).

 

Nepovinná němčina u druhých ročníků 2ABC je každý týden vedena vždy distančně.

Výuka povinné NEJ v 1.B probíhá odděleně od žáků třídy 1.C, a naopak.

Výuka povinné RUJ v 1.B probíhá rovněž odděleně od žáků třídy 1.C, a naopak.

V předmětu IKT třídy 2.A byla třída rozdělena do 2 skupin (učí prezenčně MAP, HEC) podle rozdělení žáků v anglickém jazyce.

V předmětu IKT třídy 2.B učí prezenčně celou třídu SOK ve dvou sousedních učebnách souběžně.

 

Další podrobnosti sdělí žákům TU.