Projekt je zacílen na žáky prvních ročníků.
Dotace podpoří realizaci komplexního programu primární prevence na naší škole ve školním roce 2017/2018.
Program zahrnuje propojení následujících aktivit: adaptační pobyt, komplex preventivních programů a práce třídního učitele v třídnických hodinách.
Realizace projektu: 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018.

 

Projekt je podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Dotační program:
Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2017/2018.