Naše škola se zapojila do projektu společností Ahra a MOBIS Automotive Czech s.r.o. s názvem GAME4INDUSTRY.

Cílem projektu je vytvořit 15-ti členný studentský tým, který založí fiktivní personální agenturu. Tato firma ve spolupráci se společností MOBIS Automotive Czech s.r.o. vytipuje 4 profese ve svém podniku. Žáci zmapují činnosti, které tito zaměstnanci vykonávají a budou mít za úkol vést přijímací pohovory s jednotlivými žáky školy na tyto pozice.

Projekt přinese žákům cenné informace z oblasti vedení přijímacího pohovoru, které pak mohou uplatnit ve svém životě, seznámí se s společností MOBIS Czech a poznají strukturu této firmy. Získané zkušenosti jsou jedinečné pro budoucí uplatnitelnost na trhu práce.

Škola tak získává na prestiži a rozvíjí spolupráci s významnou firmou regionu.