Cílem projektu je naučit se a aplikovat na základních školách systém a nástroje pro:

  • odhalování dispozic, nadání a talentu žáků základních škol pro technické vzdělávání a obory,
  • změnu a ovlivňování postojů žáků k technickému vzdělávání a technickým povoláním
  • umožnění žákům nasměrování svého talentu k technickému vzdělávání ke konkrétní profesi,
  • zprostředkovávání žákům lepší poznání špičkových pracovníků v technických oborech,
  • získávání u žáků zájmu o technické vzdělávání a uplatnění v technických oborech.

Projekt je podpořen z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a 1. čtvrtletí roku 2018.

Partneři projektu

game4industry - partneři

Úvodní setkání s žáky ZŠ

Zakládání personálních agentur

Setkání žáků ZŠ v partnerských firmách