Po úspěšném pilotním roce 2018/2019, kdy se zapojilo 23 žáků třetího ročníku, se ve školním roce 2019/2020 opět škola zapojila do programu Yes, I Do. Tento program přináší zajímavou kombinace strojírenské technologie a angličtiny. V letošním roce je 29 žáků třetích ročníků rozděleno do tří skupin. Každou skupinu učí tandem učitelů (učitel strojírenské technologie a učitel anglického jazyka) a probíhá 20 sezení, ve kterých se žáci učí technickou angličtinu v oboru strojírenství a použití svých znalostí v komunikaci a tvorbě úkolů (psaný text, prezentace, videa). Cílem projektu je především rozvíjení technické angličtiny ve školách a posílení znalostí jak žáků, tak i zapojených učitelů, aby došlo k postupnému zavedení metody CLIL ve výuce strojírenské technologie.

Žáci mají vypracovat zadané úkoly v rámci deseti lekcí a zároveň rozvíjet komunikativní dovednosti formou her, mluvení a prezentací. Výstupem letošního roku je kromě certifikátu také možnost účasti na zahraniční stáži v partnerské škole.

Informace o projektu