Po úspěšném pilotním roce 2018/2019, kdy se zapojilo 23 žáků třetího ročníku, se ve školním roce 2019/2020 zapojilo 29 žáků třetích ročníků. Program kombinuje výuku odborných témat strojírenské technologie s anglickým jazykem. Ve školním roce 2020/2021 se rozšířila výuková oblast o stroje a zařízení. V letošním roce se učí 4 skupiny od 2. do 4. ročníku. Přihlášení žáci 2. a 3. ročníku se účastní výuky Strojírenské technologie, zatímco žáci 4. ročníku mají předmět Stroje a zařízení. Každou skupinu učí tandem učitelů (učitel odborného předmětu a učitel anglického jazyka) a výuka probíhá ve 20 sezeních, ve kterých se žáci učí technickou angličtinu v oboru strojírenství a použití svých znalostí v komunikaci a tvorbě úkolů (psaný text, prezentace, videa). V tomto roce si žáci takřka kompletní program projedou jen online z důvodu zhoršené epidemiologické situace. Cílem projektu je především rozvíjení technické angličtiny ve školách a posílení znalostí jak žáků, tak i zapojených učitelů, aby došlo k postupnému zavedení metody CLIL ve výuce odborných strojírenských předmětů.

Informace o projektu

Pro závěrečný workshop byli vybraní žáci učeni vyučujícími ze SPŠ Krnov na téma Assembly.