Reg.č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005583
Název projektu: Šablony pro Zengrovku

Celkové způsobilé výdaje projektu: 1 017 780,00 Kč
Datum zahájení projektu: 1.8.2018
Datum ukončení projektu: 31.7.2019

Rozhodnutí o poskytnutí dotace