Název projektu: Podpora strojírenských oborů

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01670

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku odborných předmětů a přiblížení k podmínkám, které jsou v praxi a tím zvýšení uplatnitelnosti absolventů strojírenských oborů na trhu práce.

Popis realizace: Naše škola byla Krajským úřadem, realizátorem projektu a zároveň zřizovatelem školy, přizvána k realizaci tohoto významného investičního projektu. Po projednání našich potřeb z hlediska výuky a s ohledem na hlavní cíl projektu jsme se rozhodli o pořízení dvou strojů, které v této chvíli znamenají špičku v oblasti obrábění a metrologie. Stroje, v celkové hodnotě 8,1 mil. Kč, byly hrazeny z prostředků Evropské Unie a zřizovatele. Z vlastních zdrojů, investicí ve výši 0,5 mil. Kč jsme vybudovali novou CNC učebnu měření a zajistili základovou desku a připojení vstupů pro obráběcí stroj.

Výstup projektu:

  • Pořízení vertikálního pětiosého obráběcího centra MCV 1000 5AX
    s řídícím systémem Heidenhain iTNC 530 od firmy MAS ze Sezimova Ústí včetně základního nářadím a zaškolení vyučujících v celkové hodnotě 6.3 milionů korun.
  • Pořízení učebny s 3D souřadnicovým měřícím strojem od firmy Mitutoyo s názvem CRYSTA- APEX S 544 včetně výstupu výsledků na tiskárnu, cena zařízení je 1.8 milionů korun.

Doba realizace: Projekt byl realizován od dubna 2015 do prosince 2015.

CNC Stroje
Logo EU a ROP