Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 – výsledky:

Zákonný zástupce má možnost v průběhu celého správního řízení (od podání přihlášky) nahlédnout do spisu přijímacího řízení svého dítěte a dne 2. 5. 2023 od 8 do 10 hod. (u maturitních oborů), resp. 24. 4. 2023 od 8 do 10 hod. (u učebního oboru) se vyjádřit k podkladům rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách školy dne 24. dubna 2023 od 10 hodin (obor: Obráběč kovů), a nejpozději dne 2. května 2023 od 10 hodin (obory: Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání).

Zákonný zástupce žáka, který nebude přijat, si může dne 25. 4. 2023 od 8 do 15 hodin (u učebního oboru – Obráběč kovů) a dne 3. 5. 2023 od 8 do 15 hodin (u maturitních oborů – Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání) vyzvednout na sekretariátě školy rozhodnutí o nepřijetí svého dítěte na naši školu a zároveň může podat odvolání proti jeho nepřijetí (odvolání proti rozhodnutíke stažení zde). Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí zašleme následující den poštou na adresu trvalého bydliště zákonného zástupce žáka. Při nedoručení se toto rozhodnutí ukládá na poště po dobu 10 kalendářních dnů, pak je považováno za doručené. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat na sekretariát školy nebo poštou na adresu školy do 3 pracovních dnů od jeho doručení.

Zápisový lístek přijatého uchazeče musí být odevzdán škole nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl oznámen výsledek přijímacího řízení, tj. do 10. 5. 2023 (u učebního oboru – Obráběč kovů) a do 17. 5. 2023 (u maturitních oborů – Strojírenství, Mechanik seřizovač, Ekonomika a podnikání) a musí být podepsán zákonným zástupcem, který je uveden na přihlášce. Uchazeč nebo zástupce přijatého uchazeče může odevzdat zápisový lístek osobně na podatelně školy od 24. 4. 2023 (u učebního oboru) a od 2. 5. 2023 (u maturitních oborů) nebo je také možné zaslat jej poštou na adresu školy.

Vzetí zápisového lístku zpět není možné kromě případu, kdy jej žák bere zpět pro uplatnění na druhé škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné. Dokladem pro vydání zápisového lístku je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání.