Projekt: Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Klíčová aktivita k:

Aktivita k:

Podpora kariérového poradenství

Motivační workshop

Klíčová aktivita k: Podpora kariérového poradenství

Aktivita k: Motivační workshop

Cíl aktivity:

Pro žáky nastupující do 1. ročníku pořádá naše škola již od roku 2001 motivační workshop, který má žákům pomoci aklimatizovat se na nové prostředí, seznámit se s novými spolužáky a třídním učitelem. Jeden z cílů je prožitek volnočasových aktivit, který má sloužit jako příklad aktivního trávení volného času. Dvoudenní pobyt má pomoci k vytvoření zdravého a respektujícího klimatu v nově vznikajícím třídním kolektivu a také vyjasnit specifika studia na technické stření průmyslové škole. V rámci kariérového poradenství představit možnosti pomaturitního uplatnění v praxi.

MOTIVAČNÍ WORKSHOP PRO 1. ROČNÍKY

Místo:

Termín:

Třídy:

Třídní učitelé:

Realizační tým:

Autokemp Budišov nad Budišovkou

2. – 3. 9. 2019 a 4. – 5. 9. 2019 

1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E 

Ing. Vladimíra Večeřová, Ing. Vladislava Sokolová, Mgr. Radoslava Piňosová, Mgr. Jaroslav Andrejko, Ing. Andrea Modrovská

Mgr., Bc. Ludvík Uhrovič, Jan Kubečka, Mgr. Eva Prokopová

Místo: Autokemp Budišov nad Budišovkou

Termín: 2. – 3. 9. 2019 a 4. – 5. 9. 2019

Třídy: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 1. E

Třídní učitelé: Ing. Vladimíra Večeřová, Ing. Vladislava Sokolová, Mgr. Radoslava Piňosová, Mgr. Jaroslav Andrejko, Ing. Andrea Modrovská

Realizační tým: Mgr. Bc. Ludvík Uhrovič, Jan Kubečka, Mgr. Eva Prokopová

Garant a koordinátor aktivity: Mgr. Eva Prokopová